SPVR: Hudeček manipuluje s daty o outdooru

čtvrtek, 18. září 2014, 11:49 Aktuality, Outdoor MediaGuru

Svaz provozovatelů venkovní reklamy (SPVR) se ohradil proti konstatování pražského primátora Tomáše Hudečka o velikosti trhu outdoorové reklamy. Hudeček uvedl, že na venkovní reklamě vydělaly outdoorové reklamní společnosti za posledních deset let dvě miliardy korun, z čehož na Prahu připadla jen desetina.

Podle SPVR se celková hodnota českého trhu venkovní reklamy pohybuje kolem dvou miliard korun, přičemž pražský trh se na celkové částce podílí zhruba 50 procenty. Roční tržby z venkovní reklamy v Praze tak čítají zhruba jednu miliardu. Z toho JCDecaux na svém městském mobiliáři vykazuje tržby cca 200 mil. Kč, na všechny ostatní provozovatele velkoformátové reklamy zbývá cca 800 mil. Kč.

„Náklady na nájemné, placené majitelům pozemků, činí v billboardovém podnikání největší nákladovou položku a představují zhruba 25 % z výnosů (s výjimkou JCDecaux, které platí Praze jen cca 4,5 % z výnosů). Platby pronajímatelům v Praze tak dělají cca 25 % z 800 mil. Kč = 200 mil. Kč. Z této částky inkasuje Praha a její městské části zhruba 100 milionů korun, ostatní pronajímatelé (zejména soukromí majitelé pozemků) zbývajících 100 milionů,“ uvádí SPVR.

Jak vyplývá z výročních zpráv jednotlivých provozovatelů venkovní reklamy, čistá zisková marže se v oblasti venkovní reklamy pohybuje mezi 5-15 %. Například u společnosti BigBoard Praha tento ukazatel za posledních 10 let činí 5,7 %.

„Pokud se shodneme na průměrné čisté marži 10 %, tak za 10 let si akcionáři všech ostatních provozovatelů venkovní reklamy vyjma JCDecaux v Praze vydělali cca 10 % x 800 mil. Kč x 10 let = 800 mil. Kč. Praha během stejné doby získala na nájemném jednu miliardu. To je podle nás vyrovnaný vztah,“ uvádí SPVR.

-mav-