AKA spouští iniciativu za zlepšení systému tendrů

čtvrtek, 23. října 2014, 10:53 Aktuality, Reklama MediaGuru

Asociace komunikačních agentur (AKA) představuje pod názvem Férový tendr jednotnou iniciativu za zlepšení systému výběrových řízení. Projekt má za cíl eliminovat zbytečně vypisované tendry a pro ty ostatní stanovit jasná pravidla, z jejichž dodržování budou profitovat agentury i zadavatelé.

„Aktuální trend na trhu spíše nahrává vyšší frekvenci výběrových řízení, neboť zadavatelé častěji volí formu projektové spolupráce na úkor dlouhodobějšího vztahu,“ říká Pavla Dúbravská, executive director agentury Nydrle a jedna z iniciátorek projektu.

Iniciativa Férový vznikla jako společný projekt Asociace komunikačních agentur a její sekce Digitální agentury. Po dotazníkovém průzkumu mezi klienty a komunikačními agenturami a konzultacích se zástupci klientů byly sestaveny Zásady férového tendru, zabývající se nejproblematičtějšími aspekty tendrů. Mezi ně patří například nejasná definice hodnotících kritérií, netransparentní harmonogram nebo vysoký počet účastníků výběrového řízení.

Z průzkumu také vyplynulo, že výběrová řízení jsou časově i finančně náročné procesy. Zpracování výběrového řízení stojí agentury průměrně 100 až 300 tisíc Kč. Ročně se přitom zpravidla účastní 6 až 9 tendrů, přičemž skicovné v naprosté většině neobdrží. Dotazovaní zadavatelé navíc přiznali, že výběrová řízení často nezohledňují kvalitu a kritéria, jako je osobní zkušenosti či doporučení, o vítězi tendru často rozhoduje jen cena.

Zásady férového tendru představí autoři projektu na konferenci Forum Media 5. listopadu. „V rámci iniciativy budou průběžně probíhat workshopy, diskuse na konferencích a další aktivity, které mají myšlenku dále rozvíjet a hlavně uvést do praxe.“ říká Jan Binar, prezident AKA a dodává: „Veškeré informace budeme zveřejňovat především na novém webu www.ferovytendr.cz, který se rozběhne začátkem listopadu.“

-kch-