Národní galerie v Praze hledá nový vizuální styl

pondělí, 16. března 2015, 13:01 Aktuality, Reklama MediaGuru

Národní galerie v Praze vypisuje výběrové řízení na tvorbu nové grafické identity. Nový vizuální styl by měl splňovat potřeby současné komunikace při zachování odkazu na historické poslání a význam galerie.

„Naším cílem je vybudovat z Národní galerie v Praze moderní a vůči návštěvníkům přátelskou instituci, která se opírá o mnohaletou tradici, ale současně dokáže dramaturgickou otevřeností oslovit široké spektrum návštěvníků. Proměna vizuální identity galerie je jedním z nepostradatelných kroků směrem ke kýženému stavu,“ uvádí Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie v Praze.

Součástí zadání výběrového řízení je i klíčový vizuál galerie – její logo. „Stávající logo přestalo splňovat nároky moderního muzea výtvarného umění a je z našeho pohledu konzervativní, příliš historizující. Chceme, aby nová značka byla otevřená a dokázala emotivním způsobem oslovit širokou veřejnost,“ vysvětluje Jiří Fajt.

Stávající logo Národní galerie
Stávající logo Národní galerie v Praze

Uplatnění nové grafické identity předloží uchazeči na návrzích plakátu stálé expozice Francouzského umění 19. a 20. století a letáku k připravované výstavě sochařky Márie Bartuszové. Kromě tištěných komunikačních kanálů je součástí požadavků mezinárodní veřejné soutěže rovněž návrh inovovaných webových stránek galerie a vizualizace venkovního označení budovy Veletržního paláce.

Veřejná zakázka malého rozsahu je koncipována jako dvoukolové výběrové řízení. První kolo výběrového řízení probíhá od 13. března do 30. dubna 2015. V druhém kole budou vybraní uchazeči pozváni k osobní prezentaci nabídek. Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena v maximální výši 800 000 Kč bez DPH.

-kch-