Big Data: Firmy se učí, jak s daty vůbec pracovat

čtvrtek, 16. dubna 2015, 00:54 Marketing MediaGuru

Odvaha a experimenty nemají firmám chybět při práci s tzv. velkými daty.

Ani rozsáhlé množství dat nemusí firmě pomoci, pokud neví, k čemu taková data potřebuje a jak je má vyhodnotit. To je jeden ze závěrů letošní konference Big Data o problematice tzv. velkých dat. Vystupující řečníci se na konferenci shodli v tom, že firmy v současnosti reflektují otázku big data víc než v minulosti, ale zároveň často narážejí na to, že neví, co jim mají big data přinést a jak je vyhodnotit.

„Největším problémem je data sbírat, interpretovat a analyzovat. Jde o to data správně použít. Problém je, jak dostat sběr dat do praxe a jak je vysvětlit. Velká data nejsou chytrá, potřebujeme aplikovat nějaký vhled a nějakou analytiku,“ řekl například David Slánský z KPMG ČR, který právě výsledek považuje za klíčové téma v otázce tzv. velkých dat.

Spíše než data samotná a jejich množství považuje za důležitější diskusi o datech a celkový kontext Pavel VaněčekČeské spořitelny. Podle jeho názoru je podstatná odvaha začít data využívat. „Zní to triviálně, ale odvaha změny od základů je důležitá. Transparentnost je klíčová, potřebujeme hodně lidí a nápady,“ popsal publiku. Dodal rovněž, že je potřeba propojovat lidi ve firmě a že je zároveň dobré rozvíjet vzájemnou komunikaci.

Kontext je důležitý i podle Pavla Doležala, partnera společnosti Keboola, který vyzdvihl roli zaměstnanců v každodenním styku se zákazníky. „Z našeho pohledu je důležité dát těmto lidem nástroj pro sbírání dat. Je otázka, zda velké množství dat má smysl. Je otázka, co s nimi chcete dělat, to musíte vědět. To je 80 % práce,“ zdůraznil s tím, že Keboola se snaží, aby s daty pracovali řadoví zaměstnanci. „Používáme data pro rozhodování, ne pro reporty,“ dodal.

Podle Davida ŠpinaraGooglu je klíčové umět datové zdroje poskládat ve správný čas a oslovit adekvátní cílovou skupinou podle toho, v jaké fázi nákupního cyklu se nachází.

„Big data začínají ve chvíli, kdy v datech začneme hledat nějaký význam. Nabízí se hlubší pochopení, jaké faktory skutečně ovlivňují výsledek,“ poukázal na sílu velkých dat Filip DoušekMibconu. Firmy dnes mohou mít k dispozici mnoho dat, ale pokud neexistují priority, je podle jeho názoru těžké mezi nimi rozhodovat. „Na to firmy zatím nemají odpovědi. Nejasné priority způsobují extrémní tlak na operativu. V operativě začínají hrát big data velkou roli. Měla by panovat shoda v tom, jaká je strategie, jaké jsou poznatky o setkávání se zákazníky a jakou roli hraje každé oddělení v tom, co bude dělat dál – musí se změnit myšlení lidí, kteří firmu řídí,“ řekl. Svůj pohled na roli dat pak shrnul v několika bodech.

  1. Vylaďte nejmenší prodejní událost. 2. Strategické řízení budujte odspodu. 3. Nedoufejte v nástroje, proměňujte myšlenky. 4. Pěstujte kreativní schopnosti a odvahu experimentovat. 5. Zabudujte experiment do inovačního procesu. Zdroj: prezentace F. Douška na konferenci BigData

Sílu dat pro úspěch firmy spatřuje také Petr Sláma ze společnosti Kofola Československo. Ten účastníkům konference přiblížil, že Kofola si přizvala na vyhodnocování dat konzultačního partnera (společnost Mibcon). „Řekli jsme si, že půjdeme cestou pozvolnou, budeme se učit. To je motto dneška. Myslím si, že nic nejde ze dne na den. Začali jsme tak tvořit rámec CRM,“ popsal s tím, že teprve poté Kofola začala oceňovat přínos velkých dat. „Ukázala nám, kde se nám děje byznys a kolik zákazníků ho dělá,“ řekl. Stejně jako někteří další řečníci považuje i Petr Sláma za důležité sbírat data u samotných obchodních zástupců, kde se podle jeho slov byznys odehrává. „Dnes už můžeme říci, že víme, jak na to zvýšit prodeje o stanovený počet. Je to ale stále hodně nová věc. Něco jsme si myšlenkově odpracovali a objevili jsme něco, co Kofole pomůže postupovat dál,“ poukázal Sláma na význam velkých dat. Také on nabídl svá doporučení.

  1. Zákazník je hned až na druhém místě. Poznejte ho! 2. Prodejní událost je hned až na druhém místě. Poznejte ji! 3. Mějte chuť a odvahu pracovat s opravdovými experty. Proměňujte big data na relevantní data. 4. Začleňte data do firemní kultury. Zdroj: prezentace P. Slámy na konferenci BigData

-mav-