ATO nesouhlasí s návrhem novely zákona o reklamě

úterý, 16. června 2015, 07:35 Aktuality MediaGuru

Asociace televizních organizací (ATO) protestuje proti přenesení povinností loterního dohledu na šiřitele reklamy v návrhu novely zákona o regulaci reklamy.

Nově se má rozšířit povinnost šiřitelů reklamy tak, že by měli být odpovědni i za šíření reklamy na loterie a jiné podobné hry, které nebyly oznámeny podle zvláštního předpisu (viz sněmovní tisk č. 363). S touto změnou ATO nesouhlasí. Podle ATO je legitimní, aby stát stanovil potřebnou míru státní regulace v této oblasti, nelze ale podle asociace přenášet povinnosti, které má plnit stát, na šiřitele reklamy.

„Šiřitelé nemohou z pouhého obsahu reklamy dovodit a autoritativně posoudit, zda se jedná o hru, která spadá do režimu loterního zákona, a zda její provozovatel splnil oznamovací povinnost a provozuje danou hru po právu,“ uvedla ATO ve svém zdůvodnění.

Podle platné právní úpravy zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, odpovídá šiřitel za způsob šíření reklamy. Šiřitelem reklamy se pro účely uvedeného zákona rozumí i provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání. Kromě toho platný zákon rovněž stanoví povinnost šiřiteli reklamy, aby sdělil orgánu dozoru  pro účely správního řízení údaje o osobě, která u něj šíření reklamy objednala. „Tato právní úprava je logická a v praxi funguje,“ myslí si ATO.

Proto Asociace televizních organizací podporuje pozměňovací návrh, který byl předložen ve druhém čtení  k původnímu novelizačnímu bodu 18,  aby z navrhovaného ustanovení § 6b byl vypuštěn text „a za šíření reklamy na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny, podle zvláštního právního předpisu.“

-mav-