Marketérů v B2B firmách přibývá, chybí jim pravomoci

středa, 24. června 2015, 00:03 Aktuality, Marketing, Výzkum MediaGuru

Skoro polovina B2B firem v České republice má vlastního marketingového ředitele, ale pouze třetina z nich je součástí nejvyššího vedení. Vyplývá to z pravidelného výzkumu B2B monitor agentury B-inside, který je zaměřený na trendy v B2B marketingu. Výzkum probíhal na přelomu března a dubna na vzorku 174 respondentů z řad marketingových a obchodních ředitelů ze středně velkých a velkých B2B firem.

Výzkum ukázal, že už 30 % B2B společností má samostatné marketingové oddělení. To je skoro dvakrát víc než před čtyřmi lety. Podobně přibylo také zaměstnanců, kteří mají marketing na starosti. Problém ale je, že jim chybí pravomoci. V téměř polovině podniků nemají žádný vliv na celofiremní strategii. Opravdu dlouhodobý a systematický marketingový plán má navíc jen 38 % společností.

B2B monitor přitom ukázal, že marketing dokáže výrazně ovlivnit obrat. Zatímco u marketingově řízených firem vzrostl o skoro 10 %, u těch, které se marketingu moc nevěnují, se zvýšil pouze o 4,3 %.

Mezi marketingovými nástroji, které B2B firmy využívají, jasně dominují webové stránky. Má je 99 % dotázaných. Dvě třetiny společností používají také e-mailový marketing a více než polovina jich pracuje se SEO. U tradičních forem marketingu hrají prim tištěné propagační materiály, které využívá 77 % podniků.

Firmy často spolupracují s externími dodavateli, a to ve 44 % případů. Žádají je hlavně o tvorbu webových stránek, PPC reklamy, tištených propagačních materiálů a o SEO.

-kch-