Návrh Stropnického ke změnám PSP neprošel

úterý, 11. srpna 2015, 12:02 Aktuality, Outdoor MediaGuru

Rada Hl. města Prahy zamítla návrh náměstka Matěje Stropnického (Trojkoalice/SZ) k Pražským stavebním předpisům (PSP). Naopak většinou hlasů schválila návrh primátorky Adriany Krnáčové (ANO) a pověřila jí k dokončení prací na jejich přijetí.

„Neschopnost náměstka Stropnického vyřešit problém s pozastavenými stavebními předpisy začala vážně ohrožovat zájmy Prahy a hrozí nám odejmutí práva vydávat si samostatně pražské stavební předpisy,“ uvedla Krnáčová. „V takové situaci už není nadále možné přihlížet experimentům pana Stropnického a musela jsem zasáhnout,“ doplnila.

Návrh Krnáčové vychází z původních PSP přijatých exprimátorem Hudečkem, u nichž byly opraveny nedostatky, na které upozornilo MMR a ÚOHS. „Mnou předložený návrh se od původních PSP odchyluje jen v těch částech, které vedly MMR k pozastavení účinnosti PSP, a je zaměřen na odstranění těchto nedostatků. Dále obsahuje úpravy, kterými se odstraňují možné protisoutěžní dopady regulace reklamy, což nám opakovaně vytýkal ÚOHS. Jiné věcné zásahy návrh neobsahuje,“ popisuje Krnáčová.

Se schváleným návrhem PSP budou nyní do 13. srpna seznámeny městské části, následně i Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). To na začátku roku účinnost předpisů na 15 měsíců pozastavilo. Stalo se tak kvůli údajným chybám a po silném tlaku lobby provozovatelů venkovní reklamy. Původní PSP, které přijal bývalý primátor Tomáš Hudeček v létě loňského roku, totiž zakazovaly reklamní plochy větší než 6 m², v památkové zóně větší než 4 m². V návaznosti na to vyvolala skupina BigBoard před loňskými volbami silnou mediální kampaň. Rovněž se obrátila na ÚOHS s tím, že PSP porušují hospodářskou soutěž, a hrozila, že pokud nebudou předpisy zrušeny, podá na stát arbitráž.

Již dříve Trojkoalice uvedla, že by neschválení návrhu Matěje Stropnického považovala za porušení koaliční smlouvy. „Jakýkoli odklad by znamenal, že město ohrozí zachování možnosti ve stavebním zákoně mít vlastní stavební předpis," varoval minulý týden Stropnický s tím, že pokud rada tento týden upravené předpisy neschválí, pak hrozí, že nestihnou vejít v účinnost včas a že je ministerstvo pro místní rozvoj zruší. Oproti původním plánům nepřipravoval náměstek novelu, ale zcela nový předpis. Podle Stropnického si to v červenci vyžádalo ministerstvo, podle kterého by totiž novelu nebylo možné notifikovat Evropskou komisí.

Pokud nedojde k žádným komplikacím, měl by stávající návrh Krnáčové projít úplným schvalovacím procesem do konce roku, a to včetně schvalovacího procesu v Evropské komisi.

-stk-