AKA se zasazuje o zlepšení zadávání veřejných zakázek

středa, 07. října 2015, 10:43 Aktuality, Reklama MediaGuru

Asociace komunikačních agentur České republiky (AKA) spustila iniciativu na zlepšení situace zadávání veřejných zakázek v oblasti marketingu, komunikace a reklamy. Cílem je zjednodušit a zefektivnit zadavatelům veřejné správy zadávání marketingových komunikačních projektů.

Důvodem, proč se k této iniciativě AKA rozhodla, je jednak poptávka ze strany veřejné správy, jednak se tím chce asociace zasadit o profesionalizaci tuzemského komunikačního trhu. „V naší praxi velmi často narážíme na nezkušenost zadavatelů při přípravě veřejné zakázky,“ popsal Michal Charvát, ředitel AKA, a dodal, že cílem je pomoci zadavatelům, aby zakázku dokázali připravit rychleji a lépe, a snadněji se tak dostali k výsledkům, které chtějí.

V rámci této iniciativy připravila AKA metodiku Průvodce veřejnou zakázkou na služby v oblasti komunikace, který by měl zadavatelům pomoci v každé fázi přípravy veřejného výběrového řízení; od ujasnění cílů a důvodů realizace zakázky, přes výběr nejvhodnějšího typu zadávacího řízení, definici a popisu předmětu plnění, po nastavení hodnotících kritérií. Poskytnout by měla také návod, jak se vyhnout chybám a vše zrealizovat v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách. Součástí průvodce je také přehled průměrných cen v hodinových sazbách za výkony agentury nebo vzory briefů, ať už na modelovou kampaň, aktivační, či digitální projekt.

Hlavní prvky metodiky Průvodce veřejnou zakázkou na služby v oblasti komunikace

(1) U zakázek na marketingovou komunikaci je nutné stanovit cíle. (2) Vybírat dodavatele dle ceny je neefektivní a vede k nehospodárnému vynakládání veřejných prostředků. Standardem je hodnotit zakázku 70:30 (kvalita:cena). (3) Agentury předkládají do výběrových řízení již téměř hotová díla a stojí to nemalé náklady. (4) Do komisí je třeba pozvat odborníky na danou problematiku. (5) V hodnocení AKA doporučuje zohlednit kvalitu navrhovaného řešení a profesionalitu uchazeče. (6) Součástí jsou vzory a návody, jak dobře vypracovat zadání. (7) Připraven je přehled cen obvyklých v oboru, ověřován jednou ročně. (8) AKA je připravena pomoci zadavateli sestavit kvalitní zadávací dokumentaci.

„Jsme přesvědčeni, že veřejná výběrová řízení by neměla být hodnocena pouze cenou, ale že by se hodnotící kritéria měla přizpůsobit situaci, ve které se zadavatel nachází. Proto chceme zákon doplnit konkrétními metodikami,“ řekla k iniciativě AKA Markéta Adámková z Ministerstva pro místní rozvoj ČR s tím, že metodika slouží jen jako doporučení. Podobnou metodiku připravuje také například ve spolupráci s Českou komorou architektů.

Vedle metodiky AKA zahájí ve spolupráci se společností Otidea sérii kurzů pro zadavatele, hodnotitele i dodavatele veřejných zakázek. Hodnotitelé budou pocházet z řad profesionálů z oboru a po absolvování jednodenního školení získají potřebnou certifikaci. Podmínkou pro hodnotitele je minimálně 10 let praxe v oboru a bezúhonnost.

AKA je rovněž připravena poskytnout veřejnému zadavateli v případě potřeby poradenství.

-stk-