Značky Volkswagenu dostanou větší samostatnost

čtvrtek, 29. října 2015, 11:53 Aktuality, Marketing MediaGuru

Nový předseda představenstva společnosti Volkswagen Matthias Müller představil pět nejdůležitějších kroků pro novou orientaci koncernu, jedním z nich je i větší samostatnost jednotlivých značek, mezi něž se řadí mimo jiné Volkswagen, Audi, Seat nebo Škoda. „Musíme náš pohled zaměřit nad rámec aktuální situace a vytvořit předpoklady pro to, aby se mohl Volkswagen úspěšně rozvíjet,“ řekl Müller ve středu 28. října ve Wolfsburgu.

Nejdůležitější prioritou je podle Müllera pomoc zákazníkům, kteří jsou dotčeni situací kolem vznětových motorů. „Kolem našich zákazníků se točí veškerá práce našich 600 000 zaměstnanců po celém světě,“ řekl. Volkswagen intenzivně pracuje na technických řešeních. Realizace bude zahájena v součinnosti se Spolkovým úřadem pro silniční provoz KBA (Kraftfahrtbundesamt) v lednu 2016.

Druhou prioritou je pokračování a dokončení vyšetřování směřujícího k vysvětlení událostí. Třetí je zavedení nových struktur v koncernu. „Hlavní myšlenkou je více decentralizovat vedení našeho koncernu,“ vysvětlil Müller. Značky a regiony získají větší samostatnost. Představenstvo se bude starat mimo jiné o strategie společné pro všechny značky, aby bylo možné využívat synergie a efektivně vynakládat koncernové zdroje. „Důkladně prověříme aktuální portfolio více než 300 modelů, včetně přesného vyčíslení ziskovosti každého jednotlivého modelu.“

Čtvrtou prioritou je nová orientace koncernové kultury a vedení. Pátou je poté transformace Strategie 2018 ve Strategii 2025, jejíž pilíře představí v polovině příštího roku. Místo kvantitativních hodnot se chce koncern zaměřit na kvalitativní růst.

-stk-