AKA dokončila průzkum o oborovém vzdělávání

středa, 11. listopadu 2015, 06:56 Aktuality, Reklama MediaGuru

Asociace komunikačních agentur (AKA) dokončila největší oborový průzkum ve své historii, zúčastnilo se ho na 440 zaměstnanců z více než 30 členských agentur. V průběhu října vyplnili online dotazník, který detailně mapuje oborové vzdělávání v komunikačních agenturách. Cílem výzkumu je nastavit mantinely k vytvoření vzdělávacího programu pro pracovníky v komunikačních agenturách.

Pouze necelých 30 % dotázaných si však vybavuje nějakou vzdělávací aktivitu, kterou AKA organizuje pro své členy. Z nich byla nejlépe hodnocena Digitální akademie DigiAKA 21 %, následována European Advertising Certificate s 16 %, dále EACA School of Advertising & Communications 7 % a Digital Storytelling s 6 %. Největší zájem je o témata digital marketing (37 %), creative thinking (29 %), digital creativity (27 %), digital strategy (22 %), stress management (19 %), account management (18 %) a time management (17 %).

Z vyplněných dotazníků také vyplynulo, jaké jsou příčiny neúčasti na školeních dotazovaných. 43 % sdělilo, že jim školení nejsou nabízena, 18 % na ně nemá čas, stejný počet musí vyřizovat přednostně požadavky klientů a 13 % uvedlo jiné důvody.

-mav-