ATO: Nova je řádným členem, vstoupila i ASMEA

čtvrtek, 17. prosince 2015, 15:31 Aktuality, TV MediaGuru

Valná hromada Asociace televizních organizací (ATO) rozhodla v úterý 15. prosince 2015 o znovupřijetí společnosti CET 21, provozovatele vysílání televizních stanic skupiny Nova.  Po období obchodní spolupráce bude Nova opět řádným členem.  Změní se rovněž zastoupení mediálních agentur. Agendu AKA (Asociace komunikačních agentur) přebírá Asociace mediálních agentur ASMEA a stává se rovněž řádným členem ATO.  Prezidentem  ATO byl zvolen pro příští rok Marek SingerFTV Prima.

Provozovatel televizních stanic skupiny Nova, společnost CET21, vystoupila z ATO z důvodu nesouhlasu s průběhem tendru na výběr realizátora projektu elektronického měření sledovanosti TV vysílání. Poté odebírala peoplemetrová data na bázi obchodní smlouvy. Nyní se tedy Nova do ATO vrací a stává se opět řádným  členem s postavením odpovídajícím ostatním velkým provozovatelům TV vysílání (Česká televize, TV Prima).

Skupina Nova je společně s  Českou televizí a TV Prima účastníkem aktuálně probíhajícího pilotu crossplatformního měření videoobsahu, který předznamenává zadání budoucího měření sledovanosti televizního vysílání. Nový projekt na léta 2018-2022 má reagovat na rychlý rozvoj technologií v digitální éře, na změnu chování uživatelů a poptávku  trhu po zjednodušení procesu plánování a nákupu médií.

Změny v zastoupení mediálních agentur v ATO reflektují změny proběhlé ve strukuře AKA, která své členství v ATO ukončuje a její práva a povinnosti na půdě ATO přebírá nově vzniklý spolek ASMEA.

-mav-