ČT: Výnosy z obchodu budou 700 mil. Kč, ČRo 86 mil. Kč

čtvrtek, 17. prosince 2015, 08:05 Aktuality, Rádio, TV MediaGuru

Rada České televize schválila rozpočet České televize na rok 2016, a to ve výši 6,952 miliardy korun. Rozpočet je o čtyři miliony nižší než v roce letošním. Nejvíce finančních prostředků podle něj Česká televize vynaloží v příštím roce na výrobu nových pořadů.

Hlavní prioritou České televize má být v roce 2016 původní tvorba. Investice do ní by měly zůstat na stejné výši jako v roce 2015. Rozpočet České televize nad to počítá s pokrytím nejvýznamnějších událostí následujících dvanácti měsíců, zejména krajských a senátních voleb, ale i s vysíláním zásadních sportovních akcí, jako jsou letní olympijské hry, fotbalové Euro nebo mistrovství světa v ledním hokeji.

Součástí rozpočtu je i plánovaná dostavba televizního studia v Brně-Líšni a přesun všech provozů do nové budovy. I přes nutné mimořádné jednorázové výdaje, které v rámci stěhování studia vznikají, by nadále měly klesat provozní a režijní náklady České televize i v roce 2016.

Celkové náklady a výnosy České televize pro rok 2016 jsou plánovány ve výši 6,952 miliardy korun, z pohledu finančních toků, tedy cash-flow, počítá Česká televize v roce 2016 se stejným objemem příjmů a výdajů, a to ve výši 6,1 miliardy korun. Hlavním zdrojem financování České televize zůstanou televizní poplatky. Prodej reklamy, sponzoringu a vysílacích práv by měl v následujícím období tvořit stejně jako letos (cca 700 mil. Kč). Klasická spotová reklama z toho představuje jen 70 mil. Kč.

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2016

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem nákladů a výnosů ve výši 2, 193 mld. Kč (bez daně z příjmů právnických osob).

Do plánovaných nákladů byly zakalkulovány rozvojové projekty Českého rozhlasu, především rozšíření vysílání stanice ČRo Plus v souvislosti s přechodem jejího vysílání na VKV, dále náklady na vývoj nových formátů a vznik tzv. Kreativního HUBu, ale i posílení hlavních stanic Českého rozhlasu – Radiožurnálu a Dvojky a také Nových médií. Rovněž v nákladech byly vyčleněny prostředky na sportovní akce mimořádného rozsahu (LOH v Brazílii, ME v kopané ve Francii, ad.).

Výnosy z reklamy a sponzoringu ČRo jsou pro rok 2016 plánovány na úrovni necelých 86 mil. korun. Výnosy z rozhlasových poplatků na úrovní 2,029 mld. Kč.

-mav-