Po více než čtvrt století skončil časopis Ateliér

středa, 30. prosince 2015, 16:40 Aktuality, Tisk MediaGuru

Po 28 letech skončil časopis pro současné výtvarné umění Ateliér. Posledních několik let byl v těžké ekonomické situaci, když ministerstvo kultury přidělovalo tomuto čtrnáctideníku nižší dotace než v předchozích letech. Šéfredaktorka Blanka Jiráčková proti tomu opakovaně veřejně protestovala; k méně nákladné internetové verzi časopisu ale nepřikročila, periodikum dále vycházelo na vysoce kvalitním, a tedy drahém papíře.

V polovině prosince vyšlo poslední dvojčíslo. "Myslím si, že je chybou, že kulturní politika našeho státu nedokáže finančně zajistit takto koncipovaný výtvarný časopis se silnou čtenářskou základnou," píše Jiráčková v nekrologu za Ateliér uvedený v jeho posledním vydání. "Tištěné periodikum s kvalitními reprodukcemi nenahradí dnes preferované sociální sítě, kde přes veškeré vyhledávače je spousta roztříštěného materiálu, jenž je bohužel často nepřesný a neověřený, každý izolovaně si ho musí pracně vyhledávat sám a jako kamínky poskládat do své vlastní mozaiky," míní šéfredaktorka.

První číslo Ateliéru vyšlo 7. ledna 1988 a jeho vydavatelem byl Svaz českých výtvarných umělců. Jiráčková se stala jeho první a jedinou polistopadovou šéfredaktorkou v květnu 1990. Nástupnická organizace Unie výtvarných umělců se podle ní vzdala vydavatelských práv a vzniklo občanské sdružení, které se stalo majitelem Ateliéru. Po čase se začalo vydávání podobných časopisů částečně financovat z peněz ministerstva kultury.

Ateliér informoval o dění na domácí výtvarné scéně i o výstavách v blízkém zahraničí. Autory článků však někdy byli i samotní autoři a kurátoři výstav, o kterých texty informovaly.

S růstem DPH a poklesem dotací - v případě Ateliéru z průměrných 32 procent až na letošních 11 procent z celkových nákladů - bylo podle Jiráčkové vydávání časopisu stále těžší. Největší propad dotací byl v roce 2012, kdy ministerstvo udělilo o třetinu nižší dotaci než v předchozím roce, časopis dostal jen 560.000 korun, nejnižší částku od počátku 90. let. Ještě v letech 2010 a 2011 se státní dotace dotýkala dvou milionů korun.

Ministerstvo argumentuje tím, že na příspěvky z grantových řízení si nelze automaticky činit nárok; výše dotace záleží na rozpočtu, jaký mají grantové komise k dispozici, tehdy se krátily rozpočty všem komisím. Ty jednotlivé projekty bodují a Ateliér se ve zmíněném roce 2012 umístil na 12. místě z 19 projektů zařazených do okruhu periodických publikací, dotaci jich dostalo 14. Ani v dalších letech se dotace časopisu nevrátily na někdejší čísla. Jiráčková se snažila získat sponzory, pořádala benefiční akce a časopis se zdražil. Přesto k 31. prosinci 2015 Společnost časopisu Ateliér vstupuje do likvidace pro nedostatečné finanční zajištění.

-čtk-