Soud potvrdil Mafře pokutu ve výši 100 tisíc korun

pátek, 04. prosince 2015, 14:58 Aktuality, Tisk MediaGuru

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil vydavatelství Mafra pokutu 100.000 korun za zveřejnění předvolebních průzkumů den před komunálními volbami v roce 2010. Deník Mladá fronta Dnes nerespektoval moratorium, kdy nikdo průzkumy publikovat nesmí. Moratorium podle zákona o obcích začíná tři dny před otevřením volebních místností a platí do jejich uzavření. Zákaz se týká i opakovaného zveřejnění výsledků starších průzkumů, vyplývá z rozhodnutí, o kterém informovala mluvčí NSS Sylva Dostálová.

„Rozhodnutí nám bylo doručeno ve čtvrtek do datové schránky. Prostudujeme ho a zvážíme další postup," řekla ČTK mluvčí Mafry Silvie Škábová.

Komunální volby se v roce 2010 konaly 15. a 16. října. V Mladé frontě Dnes vyšel 14. října článek s titulkem Jak se vybarví po víkendu? Související tabulka informovala o výsledcích předvolebních výzkumů z Prahy, Brna a Ostravy. Pražský magistrát za to později vyměřil vydavatelství Mafra pokutu. Následoval soudní spor završený neúspěšnou kasační stížností Mafry.

Spornou otázkou bylo to, zda lze podle zákona o obecních volbách postihovat i právnické osoby, které v době předvolebního moratoria znovu otisknou již dříve publikované předvolební průzkumy. Mafra uváděla, že data se už dříve objevila v Otázkách Václava Moravce v České televizi, stejně jako na stránkách starších vydání Mladé fronty Dnes.

NSS ale dospěl k závěru, že se vydavatelství publikováním průzkumu dopustilo správního deliktu, i když šlo o opakované publikování známých údajů. Postih za porušení předvolebního moratoria podle NSS nepochybně představuje omezení svobody projevu, nicméně je to omezení přípustné, legální a legitimní.

"Stěžovatelka byla trestána za zveřejnění průzkumů v deníku Mladá fronta Dnes pouhý jediný den před začátkem voleb. Nelze tak podpořit názor, že časové omezení její svobody projevu bylo vzhledem ke sledovanému cíli neproporcionálně dlouhé," uvedl soudce zpravodaj Tomáš Langášek. "Současně je třeba zopakovat, že stěžovatelka nebyla omezena v jakémkoliv politickém projevu, nýbrž pouze v publikaci předvolebních průzkumů, krom toho neaktuálních, aniž by na tuto skutečnost byli voliči upozorněni," doplnil Langášek.

NSS považuje za přiměřenou i výši pokuty, která je na spodní hranici zákonné sazby. Právnickým osobám lze za porušení moratoria uložit podle zákona o obecních volbách pokutu až 500.000 korun.

-čtk-