Česká pojišťovna si na kreativu vybrala Y&R

středa, 03. února 2016, 10:41 Aktuality, Reklama MediaGuru

Česká pojišťovna si ve výběrovém řízení na zajištění kreativy vybrala agenturu Young & Rubicam. Spolupráce bude zahájena začátkem února, a to jak v oblasti ATL, tak i BTL. Agentura se bude starat zejména o přípravu mediálních kampaní a jednotný vzhled marketingových materiálů v obchodní síti.

Výběrové řízení probíhalo od září loňského roku a zúčastnilo se ho celkem osm agentur. Pět z nich postoupilo do užšího výběru, finálového kola se kromě vítězné agentury zúčastnily WMC Grey a VCCP.

„V rámci tendru byla ověřována především schopnost agentur navrhnout dlouhodobý jednotný komunikační koncept, jeho originalita a praktičnost,“ popisuje proces výběru Jan Chvojka, marketingový ředitel České pojišťovny, a dodává: „Součástí hodnocení byl také výzkum, který předložené komunikační koncepty testoval na zadaných cílových skupinách.“

-stk-