Mediální organizace v ČR se obávají ohrožení médií

pátek, 26. února 2016, 07:16 Aktuality, Internet & Mobil, Tisk, TV MediaGuru

Profesní mediální oborové organizace v Česku jsou znepokojeny situací kolem návrhu novely zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Obavy, že pozměňovací návrhy, které byly v průběhu předchozího projednávání novely parlamentem předloženy, mohou při svém přijetí ohrozit svobodu médií, už vyjádřily Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), Unie vydavatelů a také Sdružení komunikačních a mediálních organizací ČR (SKMO).

Organizace upozorňují, že velmi problematický je návrh, jehož prostřednictvím se má stát pomluva jedním z mnoha trestních činů, za něž může být právnická osoba pohnána k trestní odpovědnosti. V kombinaci s možnými tresty, jako je zákaz činnosti právnické osoby na 1 až 20 let nebo jejím zrušením, je možné ohrožení médií ještě větší, protože může vést k likvidaci jeho provozovatele.

Trestní odpovědnost právnických osob za pomluvu je podle organizací zbytečná, protože náš právní řád poskytuje dostatek jiných prostředků v rámci soukromého práva, jejichž prostřednictvím lze řešit extrémní případy narušení osobních práv z obecného hlediska i z hlediska dosažení přiměřené satisfakce. Navíc přenesení trestní odpovědnosti z jednotlivce na právnickou osobu považují za snahu po dosažení „větší opatrnosti“ při publikování informací v rámci redakcí či mediálních podniků. Vyzývají proto poslance, aby nepřijali pozměňovací návrh, kterým se pomluva má stát také v případě právnických osob trestným činem.

-mav-