UPC ČR se slučuje s UPC Broadband Slovakia

středa, 23. března 2016, 13:47 Aktuality, Slovensko, TV MediaGuru

Společnost UPC oznámila sloučení UPC Česká republika a UPC Broadband Slovakia. Změnou organizační struktury v regionu střední a východní Evropy (CEE) chce UPC posílit své postavení na trzích v Česku a na Slovensku.

Ke sloučení dojde s platností od 1. dubna 2016. Řízením nově vzniklé společnosti bude dočasně pověřen Martin Miller, dlouholetý generální ředitel společnosti UPC Broaband Slovakia. Současný generální ředitel UPC Česká republika, Frans-Willem de Kloet, přechází na pozici generálního ředitele do UPC Polsko.

Spojením společností UPC Česká republika a UPC Broadband Slovakia vznikne společnosti Liberty Global druhá nejdůležitější jednotka v rámci CEE regionu, jenž svou sítí pokrývá téměř 2 miliony domácností a 1 milion zákazníků využívá 1,6 milionu služeb. Dokud nebude oznámen nový generální ředitel, povede nově vzniklou společnost Martin Millerko. Ten bude zodpovědný za oba trhy a za integrační proces nové společnosti. Martin Miller působí ve společnosti UPC Broadband Slovakia 15 let.

„Nová struktura značně přispěje k efektivnějšímu využití kapitálu a výměně osvědčených postupů, což společnosti umožní posílit svou konkurenceschopnost na trhu,” uvedla Severina Pascu, generální ředitelka společnosti Liberty Global pro region střední a východní Evropy.

UPC

-mav-