Databanka MDS prošla úspěšně auditem

pátek, 06. května 2016, 07:34 Aktuality, Tisk MediaGuru

Mediální databanka Media Data System (MDS) prošla na konci letošního března interním auditem. Jeho cílem bylo zkontrolovat přesnost dat v MDS. Kontrola se provádí na určeném vzorku médií a sleduje se, nakolik odpovídají tyto sledované parametry: aktuálnost obecných informací (název, logo, cena, roční předplatné), kompletní aktuální ceník inzerce, správnost rozměrů a konzistence aktuálního ceníku inzerce, harmonogramy (datum vydání a technických podkladů inzerce), správnost fyzické adresy inzertních oddělení a kontaktní osoby za inzertní oddělení, jejich telefony a emaily.

Letošní audit prokázal výraznou přesnost údajů MDS, a to z 98 %. Audit se uskutečňuje už tři roky, přesnost se každoročně mírně zlepšuje z původních 95 % na letošních 98 %.

Klíčovým mediatypem databanky MDS je tisk, kde lze nalézt kromě několika set běžně sledovaných a monitorovaných titulů přes 5 tisíc záznamů. Sledovat lze regionální i lokální tituly či cílit kampaň na úzce specializované obory. Cílem MDS je kontinuálně rozšiřovat záběr, např. v posledním roce se databanka rozrostla o aktuální ceníky v mediatypu internet.

-mav-