Deníky: Nejčtenější je Blesk, Sport předběhl Právo

čtvrtek, 05. května 2016, 10:32 Tisk MediaGuru

Na pozici třetího nejčtenějšího celostátního placeného deníku se nově dostal Sport.

Nejčtenějším tuzemským deníkem nadále zůstává Blesk s průměrnou čteností na vydání na úrovni 1,03 mil. čtenářů za období posledního čtvrtletí 2015 a prvního čtvrtletí roku 2016. To představuje srovnatelný výsledek, jakého Blesk dosáhl v posledním měřeném období druhého pololetí roku 2015 a rovněž stejně jako ve stejném období před rokem. Blesk tak upevnil své vedoucí postavení.

Druhým nejčtenějším celostátním deníkem zůstává MF Dnes s průměrnou čteností 631 tis. čtenářů na vydání. Jde rovněž o srovnatelný výsledek jako v posledním měřeném období druhého pololetí 2015 a o mírné snížení v meziročním srovnání (-23 tisíc čtenářů).

Změna je na pozici třetího nejčtenějšího celostátního placeného deníku, na kterou se dostal deník Sport, který těsně přeskočil dlouhodobě třetí Právo. Deník Sport si z tuzemských celostátních deníků připsal nejvyšší nárůst čtenosti, a to o 30 tisíc čtenářů (+12 %). Snížení čtenosti Práva je meziročně na úrovni 6 % (-19 tis.). O 10 % si meziročně pohoršily Hospodářské noviny.

Lidové noviny ve srovnání s druhým pololetím roku 2015 čtenost mírně vylepšily na 205 tisíc, v meziročním srovnání jde o stabilní výsledek (-2 %).

Regionální deníky Deník zaznamenaly souhrnné čtenosti ve výši 594 tis. čtenářů na vydání, což je meziročně o 9 % méně (-58 tis. čtenářů).

Odhad čtenosti deníků na vydání, 1.10. 2015-31.3. 2016, (tis. osob)

celostátní deníky 4Q/2015+1Q/2016 3+4Q/2015 kvartální změna v % 4Q/2014+1Q/2015 meziroční změna v %
Blesk 1 034 1 032 0,2 1 028 0,6
MF Dnes 631 636 -0,8 654 -3,5
Sport 286 277 3,2 256 11,7
Právo 284 303 -6,3 303 -6,3
Aha! 235 245 -4,1 233 0,9
Lidové noviny 205 199 3,0 210 -2,4
Hospodářské noviny 141 152 -7,2 157 -10,2
regionální deníky 4Q/2015+1Q/2016 3+4Q/2015 kvartální změna v % 4Q/2014+1Q/2015 meziroční změna v %
Deník celkem 594 630 -5,7 652 -8,9
bezplatné deníky 4Q/2015+1Q/2016 3+4Q/2015 kvartální změna v % 4Q/2014+1Q/2015 meziroční změna v %
Metro 434 451 -3,8 470 -7,7
E15 68 74 -8,1 70 -2,9

Zdroj: Media projekt, 4Q/2015+1Q/2016, Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark

Vývoj čtenosti TOP deníků, čtenost na vydání, tis. osob, 2013-2016

[chart type="line" footer="1.1.-30.6. 2013 1.4.-30.9. 2013 1.7.-17.12. 2013 1.10.2013-31.3.2014 1.1.-30.6. 2014 1.4.-30.9. 2014 1.7.-17.12. 2014 1.10.2014-31.3. 2015 1.1.-30.6.2015 1.4.-30.9. 2015 1.7.-17.12. 2015 1.10.2015-31.3.2016

Blesk 1 170 1 134 1 136 1 150 1 128 1 122 1 086 1 028 993 1 014 1 032 1 034

MF Dnes 806 786 787 752 709 695 683 654 633 639 636 631

Deník celkem 773 777 774 725 702 671 655 652 634 664 630 594

Metro 462 504 539 518 481 475 469 470 466 465 451 434

"][/chart]

Zdroj: Media projekt, Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark

Alespoň jeden deník si ve sledovaném období posledního čtvrtletí 2015 a prvního čtvrtletí 2016 (1.10. 2015-31.3. 2016) přečetlo 2,8 mil. čtenářů, což bylo o 4 % méně (-114 tisíc čtenářů) než ve stejném období o rok dříve.

-mav-