V. Moravec vydává knihu o médiích v tekutých časech

úterý, 17. května 2016, 16:27 Aktuality, TV MediaGuru

Moderátor České televize Václav Moravec pokřtí v úterý svoji knihu nazvanou Média v tekutých časech s podtitulem Konvergence audiovizuálních médií v ČR. Knižní novinka nakladatelství Academia pojednává o současných otázkách interaktivity, nových médií, digitalizace, uživatelské tvorby či globalizace.

Publikace Média v tekutých časech se snaží zasadit nejen tyto pojmy do českého kontextu, zabývá se digitální mediamorfózou, resp. jejími vybranými důsledky v ČR. Přibližuje změny v chování uživatelů audiovizuálních médií: kupříkladu na masovém nástupu nového typu sociálního aktéra – produživatele, jenž kombinuje role producenta a uživatele, na domestikaci technologických novinek, jakými jsou tzv. chytré televizory a mobilní telefony.

VM_kniha

Předmluvu napsal sociolog prof. Ivo Možný, kniha vychází v rozsahu 192 stran, doporučená prodejní cena je 285 Kč.

Václav Moravec působí jako vysokoškolský pedagog na katedře žurnalistiky IKSŽ FSV UK v Praze. Spolupracuje také s katedrou produkce FAMU. Veřejnosti je znám jako moderátor a dramaturg České televize. Za svou práci získal několik cen (Novinářská křepelka, Elsa či TýTý). V odborné rovině se zabývá proměnami audiovizuálních médií, resp. žurnalistiky a etickými aspekty médií.

-mav-