ČRa: TV připojenou k netu má 1/3 online populace

úterý, 21. června 2016, 12:33 Aktuality, Výzkum MediaGuru

Televizi připojenou k internetu má ve své domácnosti třetina internetové populace starší 15 let. Nejčastěji připojení deklarují muži (35 %), a nejvyšší zastoupení respondentů je ve věkové skupině 15 až 24 let. Vyplývá to z výzkumu, který k tématu Smart TV a HbbTV byl zpracován pro České Radiokomunikace.

S tím koresponduje i fakt, že nejčastěji využívanou aplikací Smart TV je YouTube, kterou používá 83 % uživatelů chytrých funkcí. Na druhém místě je s 34 % HbbTV aplikace iVysílání, která je oblíbenější mezi uživateli ve věku 35-44 let.

Výzkum se zabýval i novým trendem hybridní televize HbbTV a jejími funkcemi. Využívání služeb HbbTV potvrdilo 36 % uživatelů chytrých funkcí na televizorech. Těchto služeb využívají častěji muži. Čtvrtina uživatelů HbbTV uvedla, že používání chytrých funkcí TV je díky HbbTV jednodušší. Nejčastějším důvodem, pro který lidé funkce HbbTV nevyužívají je její neznalost (27 % dotázaných, ostatní uvedli jiné důvody).

Denními uživateli chytrých funkcí TV je 22 % respondentů, nejčastěji ve věku 35 až 44 let. Zároveň častěji funkce Smart TV využívají muži. Jedna třetina uživatelů funkcí je využívá alespoň jednou týdně

Nejčastějším důvodem, který byl respondenty nevyužívajícími internet a chytré funkce na svých televizorech uváděn, je využívání internetu na jiných zařízeních.

Nejvíce přínosnou chytrou funkcí je podle dotazovaných archiv pořadů (76 %), druhou v pořadí je opožděné sledování televize, ať už Catch-up nebo Timeshift (61 %). Odložené sledování využívají opět především nejmladší uživatelé televizí s připojením k internetu.

O výzkumu

Hlavním cílem výzkumu, který pro České Radiokomunikace provedla společnost Nielsen Admosphere, bylo zmapovat chování uživatelů Smart TV, zejména ve vztahu k využívání HbbTV, interaktivní reklamě a jejich ochotě platit za tyto služby. Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku. Cílovou skupinou byla internetová populace starší 15 let, se zaměřením na ty, kteří mají televizi připojenou k internetu. Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 4685 respondentů, z toho 1524 tvoří ti, kteří mají připojenou televizi k internetu.

Infografika k tématu ke stažení zde: CRa_Infografika_HbbTV_vyzkum

-mav-