RRTV k Primě: Interní pokyn není porušením zákona

úterý, 07. června 2016, 12:48 Aktuality, TV MediaGuru

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) se vyjádřila k nahrávce z porady televize Prima, kterou minulý týden zveřejnil server Hlídací pes. Uvedla, že k porušení zákona o vysílání nemůže dojít samotným vydáním jakéhokoli interního pokynu. Zda reálně došlo či dochází k porušování zásad objektivity a vyváženosti ve vysílání programu Prima, je možné zjistit výhradně monitoringem a analytickým vyhodnocením odvysílaného zpravodajského a publicistického obsahu, zdůvodnila rada.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání již v létě loňského roku zadala svému odbornému aparátu monitoring a analytické vyhodnocení zpravodajských a publicistických pořadů programu Prima za období tří týdnů, konkrétně od 24. srpna do 13. září 2015. Analýza, se kterou se RRTV seznámila 15. prosince 2015, odhalila několik sporných momentů v konkrétních mediálních obsazích a rovněž poukázala na obecně problematickou tendenci zpravodajství Primy vytvářet negativní mediální obraz migrace. "Takováto zjištění opírající se zejména o metody obsahové analýzy by ovšem nemohla uspět jako dostatečný podklad pro vedení správního řízení a uložení pokuty v rámci správního trestání. Rozhodně však Rada nekonstatovala, že vysílání bylo objektivní a vyvážené," dodala.

Rada se zároveň rozhodla zmonitorovat období zpravodajství FTV Prima od 28. března 2016 do 17. dubna 2016. Závěry analýzy mají být Radě předloženy v průběhu měsíce září 2016. "Pokud analýza odhalí porušení zákona o vysílání, je možné provozovateli vydat upozornění na porušení zákona, eventuálně ve správním řízení uložit finanční sankci. Odnětí licence provozovateli bezprostředně nehrozí, jelikož k odejmutí licence RRTV může v souladu se zákonem přikročit až v případě, kdy provozovatel zvlášť závažným způsobem opakovaně porušuje svou zákonnou povinnost," uvedl předseda RRTV Ivan Krejčí.

-mav-