PR.Konektor vytváří s právníky Frank Bold alianci

pondělí, 18. července 2016, 16:03 Aktuality, PR MediaGuru

Agentura PR.Konektor a právní kancelář Frank Bold vytváří alianci v oblasti nefinančního reportingu. Společně budou velkým firmám nabízet poradenství v oblastech reportování rizik a dopadů jejich činnosti a využití nefinančního reportu pro zlepšení reputace značky. Obě firmy tak reagují na novelu účetního zákona a směrnicí EU o nefinančním reportingu.

Podle nové směrnice EU (Směrnice 2014/95/EU) a její implementace do zákona o účetnictví (z č. 563/1991 Sb.) budou mít některé velké firmy od roku 2017 povinnost zveřejňovat, jaký má jejich činnost dopad na společnost a životní prostředí. Ve výroční zprávě nebo samostatném nefinančním reportu by mělo zaznít, jak firma řídí rizika negativních dopadů v  environmentálních, sociálních a zaměstnaneckých otázkách, a jak předchází korupci nebo porušování lidských práv v rámci subdodavatelských řetězců. Povinnost se bude týkat jen největších firem, jejichž akcie jsou obchodované na burze, nebo které poskytují finanční služby.

Zatímco Frank Bold bude zajišťovat právní poradenství a pomoc se zavedením nezbytných procesů, PR.Konektor bude společnostem radit, jak tento nový standard využít ve svůj prospěch. „CSR je u nás tradičně vnímáno jako charitativní činnost firem. Sociální odpovědnost ale spočívá především v prevenci negativních dopadů jejich činnosti na společnost. Nefinanční report nabízí firmám příležitost důvěryhodně ukázat, že podnikají smysluplně a s ohledem na své okolí a budovat tak reputaci značky,“ říká Marie Mališková, která má v PR.Konektoru na starosti komunikaci CSR.

Na konci června pak proběhl první seminář o nefinančním reportingu, jakožto jeden z prvních počinů aliance. Semináře se zúčastnili zástupci společností, jako je Česká spořitelna, Moneta Money Bank, Skanska, O2, Vodafone nebo Equabank.

-stk-