GŘ ČRo Zavoral obdržel odměnu 430 tis. Kč

středa, 17. srpna 2016, 15:46 Aktuality, Rádio MediaGuru

Rada Českého rozhlasu (ČRo) udělila generálnímu řediteli ČRo Renému Zavoralovi odměnu ve výši 430 tisíc Kč za práci v prvním pololetí 2016. Jde o odměnu v plné výši. Radní se na tom shodli na svém středečním zasedání.

Radní Petr Šafařík navrhl snížit odměnu o 5 %. V rozpravě zmínil i analýzu regionálního zpravodajství, podle které údajně upadá investigativita regionálních stanic. Generální ředitel oponoval, že analýza pochází z pera lidí, kteří v současnosti už nespolupracují s Českým rozhlasem a mohou mít na takové analýze vlastní zájem. Problematiku ale nechce zlehčovat a kvalitou regionálního vysílání, stejně jako nižším poslechem regionálních stanic, se chce zabývat.

René Zavoral radním řekl, že za jeho půlroční řízení se mimo jiné podařilo uvést kreativní hub, zřídit pozici rozhlasového ombudsmana, zjednodušit řídící strukturu, nastavit nové fungování programové rady, otevřít nové studio Radio Wave. „Uskutečnila se řada personálních změn, vedoucích je o 22 méně. To představuje úsporu o 9 mil. korun,“ uvedl Zavoral.

Rada může dvakrát ročně udělit generálnímu řediteli odměnu ve výši trojnásobku základní mzdy. Odpovídalo by to 480.000 Kč, ale Zavoral byl zvolen do funkce od 21. ledna, a proto je odměna kvůli kratšímu období nižší.

Největší váhu 40 procent má kritérium dodržování kodexu a statutu ČRo a zákona o ČRo a dále po 20 procentech dodržování usnesení rady, kvalita předkládaných materiálů a naplňování kandidátského projektu na místo generálního ředitele.

Rada ČRo ve středu také schválila výroční zprávu o hospodaření za loňský rok. Český rozhlas loni vykázal zisk 17 milionů korun. Profit proti plánovanému vyrovnanému hospodaření vznikl díky vyššímu výběru koncesionářského poplatku. Původní plán počítal s vyrovnaným hospodařením a příjmy a výdaji 2,233 miliardy Kč.

-mav-, -čtk-