Atmedia nedoporučuje opustit základní CS

pondělí, 26. září 2016, 11:57 Aktuality, TV MediaGuru

Fragmentace televizního trhu zapříčinila tlak ze strany zadavatelů reklamy nakupovat na jakoukoli cílovou skupinu. Současný model na trhu umožňuje zadavatelům nakupovat v jedné ze čtyř prodejních cílových skupin (4–14, 15+, 15–54, 15–69). Mediální zastupitelství Atmedia ale nedoporučuje podlehnout tomuto tlaku a nabízet větší počet nákupních cílových skupin. Iva Pantůčková, obchodní ředitelka Atmedia, uvedla na konferenci pořádané zastupitelstvím s názvem Channel Brunch 2016 jako příklad situaci v Maďarsku, kde se se prodávalo na 20 cílových skupin, což bylo neudržitelné.

„Vidím tři bariéry, proč nemůžeme opustit základní cílové skupiny. První z nich je bariéra peoplemetrů – v úzkých cílových skupinách se vyskytuje velká statistická chyba znemožňující vystavět kvalitní media-plán. Druhou bariérou je processing – pokud bude chtít každý klient jinou cílovou skupinu, musíme jich definovat desítky, což z hlediska procesního je prakticky nemožné,“ sdělila.

Z konference Channel Brunch 2016, foto: Atmedia.
Z konference Channel Brunch 2016, foto: Atmedia.

Poslední bariérou je podle obchodní ředitelky Atmedia současná vyprodanost: „Televize jsou vyprodané. Stav s více cílovými skupinami navíc zapříčiní, že televize nebudou mít kontrolu nad svým reklamním prostorem.“ Lepším řešením pro zadavatele je podle jejího názoru komplexní nabídka, kterou začali vyžadovat. Konkrétně už vědí, že nestačí požadovat jen klasickou spotovou kampaň.

-mav-