SPIR vítá postoj k blokování reklamy na úrovni sítě

úterý, 13. září 2016, 15:50 Aktuality, Internet & Mobil MediaGuru

Profesní Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) přivítalo rozhodnutí Evropského telekomunikačního úřadu (BEREC), který konstatoval, že blokování reklamy na úrovni sítě je porušením pravidel síťové neutrality. BEREC vydal na konci srpna pokyny pro národní regulátory k výkladu otevřeného přístupu k internetu podle nařízení EU 2015/2120. 

„Oficiální stanovisko BEREC vítáme, protože jasně potvrzuje to, v čem z našeho pohledu nebyl prostor pro pochybnosti. Je dobře, že toto jednoznačné stanovisko přichází v době, kdy záměr blokovat reklamu na úrovni poskytovatelů připojení v České republice zůstal v rovině úvah,“ komentoval Ján Simkanič, předseda Sdružení pro internetový rozvoj.

Ján Simkanič
Ján Simkanič

V pokynech BEREC je uvedeno, že se zákaz vztahuje na blokování reklamy ze strany poskytovatelů připojení (ISP). Čl. 78 na straně 19 v překladu zní: Jako příklad lze uvést, že ISP by neměli blokovat, zpomalovat, měnit, omezovat, zasahovat do, znehodnocovat nebo znevýhodňovat reklamy při poskytování služby připojení k internetu, nejsou-li v konkrétním případě splněny podmínky a), b) nebo c).

Na rozdíl od blokování na úrovni sítě zavedeném ze strany ISP, se toto nařízení nevztahuje na omezení nastavená koncovými uživateli na jejich koncovém zařízení. Výjimky, na které odkazují body a)-c) se týkají možnosti blokovat obsah na úrovni sítě v případě, že to ukládá národní nebo evropská legislativa, je to nutné pro zachování integrity a bezpečnosti sítě nebo z technických důvodů jako je zabránění hrozícímu přetížení, zahlcení sítě, zmírnění následků výjimečného a dočasného zahlcení sítě, za předpokladu, že s ostatním provozem je zacházeno stejně.

-mav-