Vláda přerušila jednání o novele vysílacího zákona

čtvrtek, 22. září 2016, 07:00 Aktuality, Rádio, TV MediaGuru

Vláda ve středu přerušila projednávání návrhu novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání do 5. října. Návrh mimo jiné počítá s povinným označováním pořadů a filmů z hlediska jejich vhodnosti pro děti a mladistvé a charakteru obsahu. Vyplývá to z výsledků jednání zveřejněných na vládním webu.

Divák se po zavedení úpravy dozví nejen, pro jakou věkovou skupinu je určitý mediální obsah nevhodný, ale také to, které závadné prvky, tedy například vulgarismy, bezdůvodné násilí nebo sex, se v konkrétním pořadu vyskytují. Podobné systémy klasifikace v zahraničí běžně fungují. Konkrétní piktogramy by měla navrhnout Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

V České republice je zatím označování audiovizuálních děl prováděno pouze na základě dobrovolných projektů jednotlivých provozovatelů televizního vysílání, zejména České televize.

Návrh rovněž zpřesňuje pravidla pro zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením. Zavádí i nové definice například politického obchodního sdělení nebo pořadu pro děti.

Ze zákona by naopak mělo zmizet ustanovení, na jehož základě Poslanecká sněmovna mohla odvolat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání jako celek. V zákoně se také zakotvují nástroje, díky kterým Rada pro rozhlasové a televizní vysílání získává aktuální informace o vlastnické struktuře a skutečných majitelích provozovatelů vysílání. Za jejich neposkytnutí bude hrozit pokuta až pět milionů korun nebo odebrání licence.

-čtk-