Česká házená rebranduje, chce přilákat mladé hráče

čtvrtek, 03. listopadu 2016, 11:20 Aktuality, Marketing MediaGuru

Český svaz házené (ČSH) se rozhodl pro rebranding české házené. Jeho cílem je vybudovat důvěryhodnou a kvalitní sportovní značku, která by měla mít šanci stát se masově známou a přilákat ke sportu mládež. „Pokud chceme, aby se házená rozvíjela, nemůžeme si dovolit ji chápat pouze jako sport, ale vnímat i nabízet ji jako špičkový produkt. A ke špičkovému produktu patří propracovaná značka. Pouze kvalitní značka společně s realizovanou marketingovou strategií umožní házené stát se masově známým sportem, s jehož atributy se snadno ztotožní především mladší generace i potenciální partneři,“ vysvětluje motivaci k plánovaným změnám prezident ČSH Radek Bendl.

Nová značka svým dvojjazyčným názvem Česká házená - Czech Handball reflektuje jak domácí tradice a úspěchy českých reprezentací a klubů, tak skutečnost, že handball se řadí k populárním olympijským sportům. „Otázka názvu pro nás byla složitá. Nechtěli jsme opustit tradici házené, což je označení, které je spojeno s našimi největšími úspěchy. Také pro specifický a složitý vývoj v tuzemském prostředí nedošlo u házené v 90. letech ke změně v užívání názvu jako u kopané, odbíjené nebo košíkové.  Na druhou stranu mezinárodní označení handball je nositelem té nejvyšší kvality našeho sportu v celosvětovém měřítku, a tak užití slova handball v názvu je jednoznačně na místě,“ popisuje ředitel marketingu ČSH Daniel Novotný.

Značka, jež pracuje s archetypem hrdiny, chce stavět na hodnotách, jako je nesobeckost, týmovost, férovost, houževnatost, bojovnost i celkově nediskriminující prostředí. Její nový slogan zní: „Strhující na hřišti, cenná pro život“. „První část sloganu vyjadřuje fakt, že házená poskytuje hráčům i divákům strhující zážitek při hře samotné i při jejím sledování. V tomto bodě naplňuje znění naší vize - Chceme být nejatraktivnějším a nejzábavnějším míčovým sportem,” říká Daniel Novotný a doplňuje: „Druhá část sloganu vyjadřuje skutečnost, že vlastnosti, které si hráč házené osvojí, jsou cenné i v osobním životě a pomáhají mu stát se v životě opravdovou osobností. Tato část naplňuje obsahový význam naší mise - vychováváme nejen hráče, ale osobnosti, které uspějí v reálném životě.“ S osobnostmi, které se věnovaly házené a uspěly v reálném životě, plánuje svaz sérií videí.

Nové logo se skládá z názvu značky a písmene H, tvořeného siluetou hráče. Levá stojna písmene má symbolizovat slavnou minulost, pravá její budoucnost, horizontální propojení cestu od minulosti k budoucnosti. Barevný kód je vyveden v národních barvách. Pod logem jsou podepsáni designéři Aleš Erbek a Ondřej Blažek. Poprvé bude logo použito 5. listopadu během mezinárodního utkání Česká republika – Makedonie. Dále se objeví na novém webu a propíše se i do komunikace krajských svazů.

logo-ceska-hazena-czech-handball

Na propagaci značky ČSH plánuje kromě již zmíněného videoobsahu také kampaň na LinkedInu, kde chce oslovit zejména korporátní partnery. V komunikaci bude využívat i další sociální sítě. „Naším cílem je do roku 2020 o 30 % navýšit členskou základnu, zvýšit zastoupení na 700 škol, získat partnery, zejména toho generálního. V brand awareness chceme dosáhnout 25 %,“ dodává Daniel Novotný. 

-stk-