Televizím chybí obchodní model pro DVB-T2

středa, 16. listopadu 2016, 07:00 TV MediaGuru

Financování přechodu na vysílání DVB-T2 a ani jeho ekonomický model nemá zatím jasné obrysy.

Televizním subjektům schází obchodní model pro vysílání ve vyšším digitálním standardu DVB-T2, na který by se mělo přejít k 1. únoru 2021. Podle generálního ředitele skupiny Prima Marka Singera by se měla finanční otázka vyřešit co nejrychleji, stávající právní rámec, podle kterého se vysílatelé rozhodují, totiž skončí v roce 2018. „Je to diskuse mezi operátory a vysílateli. Očekávám, že bude probíhat v roce 2017,“ řekl Singer na konferenci Mediální reflexe 2016 v Telči. Dodal, že už v současnosti potřebuje vědět, jaké investice bude potřeba do digitální terestrické platformy (DTT) vynaložit.

Ukazuje se totiž, že pro hlavní tuzemské komerční subjekty nemusí být DTT jedinou variantou jejich budoucího vysílání. Televizní skupina Nova už dříve uvedla, že terestrika je pro ni finančně méně zajímavá než jiné distribuční platformy (kabel, satelit). „Zatím nevíme, co bude na konci přechodu na DVB-T2. Musíme sledovat vývoj, ke kterému dochází na celém televizním trhu. Pro nás není stávající model dlouhodobě financovatelný, očekávám i změnu obchodního modelu,“ sdělil šéf právního úseku CET 21 Štěpán Peichl. Nova ale zatím na českém trhu neuvažuje o podobném kroku jako na Slovensku, kde se sesterská Markíza od roku 2017 stahuje z terestrického vysílání. „V okamžiku, kdy je více než 50 % domácností na terestrice, tak zůstaneme. Je ale otázkou, zda pro nás bude hlavní platformou. Srovnáváme jiné distribuční cesty a terestrická platforma nám vychází špatně,“ uvedl.

Také ředitel Primy Marek Singer naznačil, že DTT může být jen částí v celkové skládačce. Mediální prostředí se proměňuje a situace není podle Singera stejná jako v případě přechodu z analogového na digitální vysílání. Televizní trh se od roku 2008 snížil o dvě miliardy, zatímco náklady na výrobu obsahu se zvýšily. V horizontu několika let lze čekat i změny v konzumaci video obsahu. „Ideální by bylo mít obchodní politiku pro terestrickou platformu, která umožňuje různé variace – placené televize a bezplatné televize. Je to otázka toho, jak se přistoupí k distribuci signálu a za co budou diváci platit,“ zmínil.

Postoj komerčních vysílatelů chápe i generální ředitel České televize Petr Dvořák. "Pro komerčního vysílatele dává změna smysl v momentě, kdy generuje buď větší příjem, nebo kdy získává úsporu. ČT je připravena být vůdčím subjektem přechodu na DVB-T2, pokud se naplní podmínky provozní, technologické a finanční," řekl. Zároveň připomněl návrh financování přechodu na DVB-T2, pokud by ČT nemusela státu vracet DPH. "Pokud by stát umožnil ČT odečítat DPH, měli bychom k dispozici peníze. Přes telekomunikační účet je použijeme k financování přechodu. Po roce 2020 bychom navíc nemuseli navyšovat koncesionářské poplatky," řekl. České televizi by takový krok přinesl úspory na úrovni cca 600 mil. korun ročně.

-mav-