Vyšla Masová a mediální komunikace od K. Frimla

čtvrtek, 24. listopadu 2016, 18:28 Aktuality, Tisk MediaGuru

Skripta Masová a mediální komunikace vydala v rámci Edice učebních textů Vysoká škola ekonomie a managementu. Autorem textu je Karel Friml, ředitel divize podpory prodeje společnosti Radiohouse. 

Skripta se zabývají teoretickými a praktickými otázkami mediální komunikace. Text se věnuje i vývoji komunikace, postupům produkce mediálních obsahů, žánrové typologii, reprezentaci prvků sociální reality v médiích, účinkům médií apod. Věnuje se také jednotlivým mediatypům, jejich historickému vývoji i české současnosti, reklamním formátům, hlavním hráčům na trhu apod. Stejně tak se věnuje i mediálnímu řetězci (agentury, média, klienti), mediálnímu plánování a základním mediálním ukazatelům.

masova-amedialni-komunikace

-mav-