ČT nezvyšuje pro rok 2017 základní cenu reklamy

pondělí, 19. prosince 2016, 11:25 TV MediaGuru

ČT nezmění v roce 2017 základní cenu televizní reklamy, navýší ale sezónní koeficienty.

Základní cena televizní reklamy na stanicích České televize pro rok 2017 zůstává na stejné výši jako v letošním roce. Vyplývá to z nového ceníku ČT. Cena CPP tak představuje 26 tis. Kč  v divácké skupině 15+. Oproti letošnímu roku se ale v příštím roce mírně zvyšují sezónní koeficienty. Průměrné navýšení je na úrovni 5 % a týká se především měsíců únor, březen, září a části prosince (do 18/12 2017). Stopážové koeficienty ani příplatky za pozici v bloku se nemění.

Srovnání: sezónní koeficienty ČT

2017 2016
leden 0,8 0,8
únor 0,9 0,8
březen 1,1 1
duben 1,35 1,3
květen 1,35 1,3
červen 1,2 1,2
červenec 0,8 0,8
srpen 0,8 0,8
září 1,3 1,2
říjen 1,4 1,35
listopad 1,4 1,35
prosinec 1,3 1,1
prosinec (od 18.12. 2017) 0,8 0,8

Česká televize předpokládá, že z prodeje klasické spotové televizní reklamy v roce 2017 získá 97 mil. Kč, což je o 2 % méně než v roce 2016. Naopak příjmy z prodeje sponzoringu a product placementu by měly vzrůst o 8 % na 142 mil. Kč. Příští rok není tak bohatý na sportovní události jako rok 2016. Nejočekávanější událostí je vysílání hokejového mistrovství světa.

Ceny televizní reklamy pro příští rok obecně porostou. Navýšení na úrovni 4 % avizuje skupina Nova, zastupitelství Media Club (Prima, Óčko, Barrandov) má ceny zvýšit o 10-12 %) a Atmedia o 15 %.

Objem reklamy na České televizi je značně limitován. Na ČT2 a ČT sport nesmí reklamní čas přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času na každém z těchto programů. Na programech ČT1 a ČT24 nesmí být reklama zařazena do vysílání vůbec s výjimkou reklamy, která je v přímém spojení s vysíláním kulturní či sportovní události, je-li vysílání takové reklamy nezbytnou podmínkou získání práv k vysílání.

-mav-