EK podporuje sníženou DPH pro e-publikace

čtvrtek, 01. prosince 2016, 17:13 Aktuality, Internet & Mobil MediaGuru

Evropská komise (EK) podpořila návrh novely směrnice upravující sazbu daně z přidané hodnoty aplikované na knihy, noviny a časopisy v zemích EU, ve kterém otevírá možnost, aby všechny členské státy směly i pro e-publikace používat sníženou, super-sníženou, příp. nulovou sazbu DPH. Tyto sazby, v současné době používané pouze pro tištěná média, tak budou moci být uplatněny i v digitálním prostředí.

„V současné době mohou členské státy aplikovat snížené sazby DPH pouze na tiskoviny, ale u digitálního obsahu musí použít standardní sazby DPH,“ řekl Auke Visser, prezident Evropské časopisecké organizace EMMA. „Tato situace již neodpovídá realitě, neboť lidé konzumují obsahy napříč všemi stávajícími platformami, ať už se jedná o papír, internet, mobilní zařízení, tablety nebo sociální média."

V České republice zatím vydavatelé usilují o zařazení tištěných novin a časopisů do snížené 10% sazby DPH, stejně jako je tomu v případě knih. Návrh momentálně čeká na hlasování v Senátu, které by mělo proběhnout 14. prosince 2016.

-mav-