Ipsos: Češi plánují navýšit každodenní výdaje

pátek, 09. prosince 2016, 06:50 Aktuality, Výzkum MediaGuru

Česká populace je v pohledu na současnou ekonomickou situaci České republiky rozdělena na dva stejně početné tábory. Téměř polovina (48 %) se domnívá, že je tato situace dobrá, stejné procento ji však považuje za špatnou. Mnohem optimističtější jsou v ohledu na stav jejich země Němci, kde ekonomickou situaci považuje za dobrou 75 % obyvatel. Vyplývá to ze zářijového online průzkumu agentury Ipsos. 

„V České republice nás může těšit, že jsme oproti srovnatelným zemím v regionu, tedy Polsku a Maďarsku, s ekonomickou situací země spokojenější,“ uvádí Lenka Sazmová z agentury Ipsos. Poměrně špatně jsou na tom země jižní Evropy, konkrétně pak Španělsko a Itálie, kde shodně současnou ekonomickou situaci hodnotí dobře pouze 15 % obyvatel.

hodnoceniekonomickesituacevjinychzemich

Spokojenost s ekonomickou situací země se pak často promítá i do spokojenosti s osobní ekonomickou situací. Přestože nemalá část populace svoji současnou finanční situaci nehodnotí jako příliš uspokojivou (42 %), převažují ti, kdo ji považují za uspokojivou, nebo dokonce velmi dobrou (58 %).

Vyhlídky, že se v příštím půlroce tato situace změní k lepšímu, má 23 % obyvatel, zejména pak mladší lidé. Pouze 12 % obyvatel si pak myslí, že se jejich situace v tomto časovém horizontu zhorší. Výrazný trend směrem k lepšímu lze pozorovat především v dlouhodobé perspektivě. Ještě v roce 2012 se obávalo zhoršení osobní ekonomické situace 7 z 10 Čechů, přičemž zlepšení očekávala pouze 3 %.

osobniekonomickasituace

V následujícím půlroce hodlají Češi zvyšovat své výdaje, zejména u jídla, energie, pohonných hmot a vybavení domácnosti. Naopak šetřit se především na alkoholu a s tím spojenými návštěvami restaurací. „Z našeho výzkumu pozorujeme, že Češi plánují zvyšovat především výdaje, které jsou spojeny s jejich každodenním životem,“ doplňuje Lenka Sazmová.

-stk-