Šéf ČT Petr Dvořák obhájil pozici ve vedení EBU

pátek, 09. prosince 2016, 09:28 Aktuality, TV MediaGuru

Petr Dvořák byl ve čtvrtek opět zvolen do nejvyššího vedení Evropské vysílatelské unie (EBU). Obhájil tak pozici, kterou pro Českou televizi získal v roce 2014. Po šestnácti letech se tehdy stal prvním zástupcem ČT, který do vedení EBU zasedl.

„Veřejnoprávní média v Evropě jsou dnes v situaci, kterou bychom si ještě nedávno uměli stěží představit. V některých zemích je oslabována jejich nezávislost, vysílatelé fungují na základě legislativních podmínek, které zaostávají za rychlým technologickým vývojem, čeká je zásadní druhá vlna digitalizace, stále intenzivněji se globalizuje celý audiovizuální trh, … Média veřejné služby nyní stojí před množstvím výzev, které je možné z velké části řešit pouze na celoevropské úrovni. Proto jsem rád, že se budu moci i nadále na práci vedení EBU podílet a zároveň prosazovat zájmy našeho regionu,“ řekl Petr Dvořák.

Praha se za poslední dva roky díky aktivní účasti České televize v Evropské vysílatelské unii stala místem setkávání zástupců evropských veřejnoprávních médií. K nejvýznamnějším akcím konaným v Praze patřilo nedávné zasedání Valného shromáždění EBU nebo mezinárodní konference Rady Evropy, Poslanecké sněmovny, EBU a České televize na téma veřejnoprávních médií a demokracie. V příštím roce připravuje EBU ve spolupráci s Českou televizí na březen 2017 zasedání veřejnoprávních vysílatelů zodpovědných za oblast sportovních práv a výrobu a vysílání sportovních pořadů.

Petr Dvořák, foto: ČT
Petr Dvořák, foto: ČT

-mav-