Jak se mění poměr času u TV, rádia a internetu?

pondělí, 30. ledna 2017, 11:05 Internet & Mobil, Rádio, TV, Výzkum MediaGuru

Nejvíce času z trojice uvedených mediatypů věnujeme televizi, roste ale multiscreening.

Celoročně více než 50 % času stráveného s internetem, rozhlasem a televizí zabírá sledování televize. Stále významněji se ale prosazuje i multiscreening, tedy paralelní konzumace televize a internetu či rozhlasu a internetu. Multiscreeningem tráví populace 15-69 let přes 7 % svého času stráveného sledováním internetu, rádia a televize. Společná konzumace televize a internetu představuje 6 %, společná konzumace internetu a rozhlasu okolo 1,5 %.

Vyplývá to z výsledků projektu adMeter 1000 realizovaném firmou Median od září 2015, ze kterého lze vysledovat trendy chování nejen pro jednotlivé elektronicky měřené mediatypy, ale i jejich vzájemné vztahy na jednom základním souboru bez nutnosti fúzí.

V průběhu dovolených v měsících červenec a srpen narůstá poslech rádia. Standardní nižší sledovanost televize v letním období pomáhá většímu podílu rádií, internet se drží na stejné hladině po dobu celého roku. Dominující vliv televize z hlediska stráveného času je pak nejvýznamnější v prosinci, což lze přisuzovat vlivu Vánoc, jak vyplývá z předešlých výsledků.

Zdroj: Median
Zdroj: Median

-mav-