Image vyhledávaného zaměstnavatele je důležitější

neděle, 26. února 2017, 09:00 Marketing MediaGuru

Při nedostatku pracovních sil se zvyšuje důležitost employer brandu. Sportovní aktivity ho podporují.

Jako refrén se na oborových setkáních v poslední době neustále opakuje hořekování nad nedostatkem pracovních sil. Za největší brzdu současného rozvoje to označují nejen majitelé firem, ale i politici. Lidí se nedostává v IT, automobilkách, retailu, i v agenturách a zaměstnavatelé začínají chápat, že pouze penězi si své zaměstnance neudrží a přetahovat lidi od konkurence nejde do nekonečna. Dnes doba nahrává budování tzv. employer brandu, neboli image „vyhledávaného“ zaměstnavatele.

Dobré platové podmínky jsou jistě dobrým tahákem, ale k udržení kvalitních lidí a budování pozitivní image samy o sobě nestačí. Slušné mzdy jsou totiž brány od zaměstnanců jako samozřejmost. V případě, že jsou dobře zaplaceni, ale jinak přetíženi, přestávají být ve své práci efektivní, hrozí i vyhoření či odchod. Trendem současnosti na poli employer brandu je tak posilování rovnováhy pracovního a soukromého života, známého pod anglickým názvem work-life balance. Tím, že zaměstnavatel klade důraz na volnočasové aktivity svého zaměstnance, podporuje jeho pracovní výkonnost a zlepšuje i jeho přístup k firmě. Zaměstnanec tuto péči o zdraví a volný čas navíc vnímá mnohem intenzivněji než svůj plat.

O životní styl se například stará i jeden z nejlépe hodnocených zaměstnavatelů, společnost ČSOB, která v loňském roce spustila projekt Na zdraví, jímž chce budovat spojení své značky se sportem a zdravým způsobem života. Projekt je propojen nejen se sportovními akcemi typu Spartan Race a různými běhy, ale i se CSR aktivitami. Míří na klienty, ale jsou do něj jako ambasadoři zapojeni i zaměstnanci. Stejně tak se různorodých sportovních aktivit účastní i zaměstnanci dalších firem, například zaměstnanci T-Mobile si zaběhli Olympijský běh, který byl uspořádán ve spolupráci s Českým olympijským výborem, nebo se zapojili do závodů dračích lodí na Letním lounském vábení.

Právě sportovní aktivity představují jeden z nejvýznamnějších benefitů, kterými mohou zaměstnavatelé k posílení k rovnováze svých zaměstnanců přispět. Podle Jana Plachého, jehož agentura eventime se specializuje na přípravu sportovně-společenských akcí pro firmy i veřejnost, zaměstnanci více upřednostňují „dotaci“ ve formě zaplacení startovného na závodech před klasickou nabídkou firemních sportovních dnů či teambuildingů. „Firemní výlety v pracovní době totiž kolikrát znamenají pro zaměstnance ještě větší stres, protože nestíhají, a čas strávený na teambuildingu musí následně dohánět,“ doplňuje.

Nicméně zaplacení jakéhokoliv startovného není vždy ta správná cesta. Pro volbu vhodné formy benefitu je nutné znát potřeby zaměstnanců. „Zaměstnavatel by měl vyžadovat od zaměstnance zpětnou vazbu a pozitivní ohlas, fotografie, videa, šíření zážitků ve firemním prostředí,“ popisuje Jan Plachý. Při účasti na sportovních akcích se mělo dbát jednak na reprezentaci, například formou firemních triček nebo transparentů, jednak na tvorbu obsahu. Příspěvky na sociálních sítích může doplnit článek ve firemním časopise či osvěta o zdraví, stravě a zdravém životním stylu. Důležitá je také kontinuita. „Díky tomu dochází ke zvyšování image firmy a za nevelké peníze i k přirozené formě reklamy, firma na sebe poutá pozornost jako ,vyhledávaný zaměstnavatel‘ mezi potenciálními uchazeči o práci,“ dodává Plachý.

Zdroj: Gigathlon Czech Republic
Zdroj: Gigathlon Czech Republic

Poptávka po sportovních aktivitách, jejichž nabídka je stále rozmanitější, se postupně individualizuje. Nepřehlédnutelný je však zvýšený zájem o běh na různé vzdálenosti. Také se začínají prosazovat multisportovní podniky v podobě triatlonů či jiných vícebojů, které vyhledávají lidé toužící po stále větších výzvách. Novinkou je například víkendový Gigathlon, který kombinuje pět disciplín – běh, plavání, in-line brusle, silniční a horské kolo –, které může absolvovat jednotlivec, dvojice či pětičlenný tým.

Při budování employer brandu je tedy zásadní mít v prvé řadě na mysli potřeby zaměstnanců. Vedle platu je potřeba dbát o rovnováhu jejich pracovního a soukromého života, poskytnout jim dostatek flexibility a času pro osobní život a nabídnout jim prostor ke zdravému životnímu stylu. V tomto ohledu poskytuje sport široké pole možností.

-stk-