SPIR: Novela ztěžuje podmínky pro home-office

pátek, 17. února 2017, 07:35 Aktuality, Internet & Mobil MediaGuru

Poslanecká sněmovna bude ve 2. čtení projednávat novelu zákoníku práce. Návrh již projednaly Výbor pro sociální politiku i Hospodářský výbor a doporučily znění, které z pohledu Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) zhoršuje podmínky práce z domova, a to jak z pohledu zaměstnance, tak zaměstnavatele. Tzv. home office, benefit, který umožňují digitální technologie, je tak podle SPIR v ohrožení. Většina zaměstnavatelů by měla být vystavena povinnosti hradit dvojí náklady za práci zaměstnance. Ty, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce zaměstnance v prostorách firmy, a k nim další za to, že stejný člověk pracuje z domova.

V § 317 vládní novely, který se týká home office, je podle SPIR problematická především otázka hrazení nákladů. Návrh specifikuje, že se nejedná pouze o náklady spojené s komunikací mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ale i o další náklady, které vzniknou zaměstnanci při výkonu práce. V praxi hrozí, že zaměstnavatel ponese dvojí náklady: ty, které vznikají na pracovišti, kde může zaměstnanec pracovat, a ty, které musí zaměstnanci hradit, pokud se tento z vlastní vůle rozhodne – a podmínky na trhu práce mu to umožní - že bude pracovat odjinud.

meeting

„V době rozvoje digitálních technologií se jednoznačně jedná o krok zpět. Jde o další zbytečnou regulaci, která dopadne často na nejzranitelnější skupiny, jako jsou matky po mateřské, lidi pečující o rodinné příslušníky či handicapovaní, kterým jen práce na dálku umožňuje profesní uplatnění,“ komentuje návrh novely Ján Simkanič, předseda Sdružení pro internetový rozvoj.

Z výše uvedených důvodů SPIR považuje za nezbytné v textu novely odlišit situace, kdy zaměstnavatel umožňuje tzv. home office jako benefit a kdy se jedná de facto o tlak zaměstnavatele. Pokud má zaměstnanec vykonávat svou práci na pracovišti zaměstnavatele a sám se rozhodne pro práci ze svého bydliště, jedná se o benefit a zaměstnavatel by náhrady na home office hradit neměl.

Naopak, pokud zaměstnavatel místo pro zaměstnance na svém pracovišti nezajistí, a zaměstnanec tak musí pracovat odjinud, je hrazení nákladů oprávněné, a to včetně možnosti sjednat za tímto účelem paušální částku. V tomto případě považuje SPIR povinnost smluvně upravit podmínky home office za odůvodněnou.

-mav-