Výzkum Radio projekt prošel dvěma audity

pátek, 24. února 2017, 11:20 Aktuality, Rádio MediaGuru

Rozhlasová sekce Sdružení komunikačních a mediálních organizací (RS SKMO), společně s Asociací mediálních agentur (ASMEA) v říjnu a prosinci zadaly dva nezávislé audity výzkumu poslechovosti rádií Radio projekt. Ty potvrdily validitu a kvalitu výzkumu.

První expertní analýzu provedl tříčlenný tým Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a zaměřil se na posouzení metodiky a na porovnání datových souborů v každé z agentur.

Radio

„Důkladné statistické testování, metodologická síla odborníků z akademické sféry i jejich odstup od komerčního využití dat nám pomohly získat opravdu nezávislý pohled na to, jak studie odráží realitu,“ uvedl Petr Uchytil ze společnosti Lagardere Active.

Mezi jejich hlavní doporučení patří zejména okamžité snížení zastoupení pevných a zvýšení mobilních linek, tak aby lépe odrážely realitu a zabránilo se duplicitám oslovení u majitelů pevné linky a mobilu. Doporučeny byly také inovace ve statistickém zpracování.

„Celkově hodnotíme studii Radio projekt jako velmi solidní, nezjistili jsme podstatné chyby v metodice ani její realizaci a tento výzkum přinejmenším velmi dobře obstojí při srovnání s měřením poslechu rádia v nejvyspělejších zemích světa,“ uvedl Marek Omelka, který vedl tým MFF UK.

Druhý audit provedlo tuzemské výzkumné profesní sdružení Simar. Audit se zaměřil na metodické zpracování, zejména procesy, kterými je sběr dat Radio projektu v každé výzkumné agentuře realizován. „I naše závěry jsou jasné,“ říká výkonná ředitelka SIMAR Hana Huntová. „Postupy sběru a zpracování dat u každého z realizátorů odpovídají stanovené metodologii a nejsou vzájemně natolik rozdílné, aby mohlo dojít k ovlivnění výstupů o poslechu rádia během některé z vln Radio projektu.“

I Simar však navrhl doporučení. Navrhuje aktualizaci metodiky, aby lépe odpovídala reálným možnostem dotazování a zpracování dat v roce 2017. „Dále bychom doporučili smělejší zapojení zadavatelů výzkumného projektu v rozhlasové sekci. I u takto dlouhodobé studie se vyplatí experimentovat a provádět pilotní průzkum návazných oblastí. Jedině tak bude měnová studie nadále zdravá a atraktivní nejen pro zadavatele reklamy, ale i širší publikum marketingových odborníků,“ doplňuje Huntová.

-mav-