EGTA: Česko by mělo odložit revizi zákona o TV vysílání

středa, 01. března 2017, 08:25 TV MediaGuru

Asociace radí vyčkat schválení Evropské směrnice o audiovizuálních mediálních službách.

Připravovaná novela zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání by podle názoru evropské asociace pro televizní a rádiovou reklamu EGTA neměla být teď schvalována. V Praze to v pondělí na semináři Asociace televizních organizací (ATO) řekl zástupce EGTA Conor Murray. Semináře se zúčastnili i generální ředitel ČT Petr Dvořák (zároveň prezident ATO), generální ředitel FTV Prima Marek Singer, jednatel CET 21 Jan Vlček, generální ředitel TV Óčko Štěpán Wolde, managing directorka Atmedia Michaela Vasilová a Petr Chajda, předseda rady Asociace mediálních agentur.

O návrhu evropské mediální směrnice má 22. března 2017 jednat Kulturní výbor Evropského parlamentu, jehož stanovisko bude pro rozhodování parlamentu klíčové. Členské země by tak podle sdělení Conora Murrayeho měly vyčkat, jaká bude konečná podoba novely směrnice. „Nedává teď smysl měnit národní zákony. Nevíte, jaký výsledek přinese vyjednávání na evropské úrovni. Jednání v tuto chvíli probíhá a direktivu pak budete muset implementovat. S úpravami prosím počkejte, teď nemají smysl,“ vzkázal českému publiku.

Novelou českého zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání  č. 231/2001 Sb. se má v prvním čtení zabývat Poslanecká sněmovna. Proti návrhu se staví zástupci všech hlavních tuzemských TV stanic. Argumentují rovněž tím, že na evropské úrovni se připravuje nová směrnice, která bude muset být zapracována do národní legislativy, a proto její schvalování považují teď za předčasné. Zároveň se domnívají, že návrh novely zavádí pro televizní vysílatele přísnější regulaci, zatímco internetové prostředí, ve kterém se může objevit totožný video obsah jako v televizi, ponechává bez povšimnutí.

Právě na měnící se podobu mediálního prostředí má reagovat návrh evropské mediální směrnice. Conor Murray připomněl, že televizní vysílatelé dnes soutěží o reklamní příjmy a o pozornost diváků s mnohem větším počtem hráčů než v minulosti. Přibývá konkurence jak od technologických společností a sociálních médií (Google, Facebook, YouTube), tak rovněž ze strany původně netelevizních mediálních firem, které se pouštějí do výroby video obsahu (internetové servery, vydavatelé). Výnosy z prodeje reklamy se přesouvají zejména na stranu Facebooku a YouTubu (Googlu). Předpovídá se, že v roce 2018 získají Facebook a Google více než polovinu všech online reklamních investic. „Facebook už má dnes na některých trzích větší reklamní příjmy než televizní vysílatelé. Google a Facebook budou nadále růst. Jsou tak silní, že je s nimi téměř nemožné soutěžit a regulace se jich přitom netýká,“ upozornil na rozdílnou míru regulace Murray. Televizním vysílatelům ztěžuje tato situace možnosti více investovat do výroby vlastního obsahu.

Murray zároveň označil za žádoucí, aby se uvolnily reklamní limity pro komerční vysílatele tak, jak to navrhuje novela evropské mediální směrnice. Ta navrhuje zrušit 12minutový limit reklamního TV vysílání v jedné hodině a nahradit ho limitem ve výši 20 % denního vysílacího času v rozmezí od 7:00 do 23:00. Proti tomuto návrhu se ale staví Česká republika (o národním postoji ke směrnici jsme psali zde).

„Podporujeme uvolnění reklamních limitů, žádáme flexibilitu. To neznamená víc reklamy. Návrh dává vysílatelům více volnosti plánovat programování podle přání diváků a flexibilitu inzerovat, kdy si to žádá situace,“ zdůvodnil návrh Murray.

Také snahy omezit obchodní sdělení propagující potraviny s vysokým obsahem tuků, cukrů či soli a ještě více omezit obchodní sdělení, která mohou mít dopad na dětské publikum, aniž by byl dán prostor pro samoregulaci nebo koregulaci, by mohly podle Murrayeho ohrozit financování původní televizní tvorby zejména v komerčních televizích.

Marek Singer, Petr Dvořák
Marek Singer, Petr Dvořák

Zástupci českého televizního trhu se shodují v tom, že čeští zákonodárci by měli návrh novely zákona o vysílání odložit. „Snažili jsme se zákonodárcům vysvětlit, že uspěchaná novela není nutná," uvedl generální ředitel ČT Petr Dvořák. Podle Marka Singera je evropská mediální směrnice pro komerční vysílatelé klíčovou normou. "Doufáme, že Česká republika bude na úrovni EU prosazovat taková řešení, která reálně zohlední změny na trhu," řekl. Podle jednatele CET 21 Jana Vlčka neodpovídá míra regulace televizního prostředí míře regulace online obsahu. „Ztotožňujeme se s názorem, aby Česká republika vyčkala s přijetím novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání na konečnou podobu evropské směrnice,“ sdělil.

-mav-