RRTV chce po ČT vysvětlit reportáže o Babišovi

čtvrtek, 09. března 2017, 13:05 Aktuality, TV MediaGuru

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) se opět obrací na Českou televizi s otázkou na objektivitu. Konkrétně chce vysvětlit dvě reportáže, které ČT odvysílala v souvislosti s financováním nákupu dluhopisů společnosti Agrofert. Na reportáže si stěžoval Andrej Babiš. Vyznění reportáží mohlo podle stížnosti vyvolat pochybnosti o jejich nestrannosti a objektivitě. ČT má na odpověď 30 dnů.

Reportáže Ministerské počty v pořadu Reportéři ČT a Voda a víno v pořadu 168 hodin byly podle stížnosti odvysílané způsobem, který mohl vyvolat pochybnosti o nestranném přístupu k osobě Andreje Babiše. Zpochybňují legitimitu nákupu dluhopisů a mohou účelově vyznívat tak, že Babiš lhal ohledně svých příjmů, i když to nebylo spolehlivě prokázáno. Jedna z reportáží by mohla evokovat dojem, že nákup dluhopisů byl účelový s cílem vyhnout se placení daní a že společnost Agrofert je zvýhodňována při získávání veřejných zakázek, dodala rada.

Ceska televize

"Stížnostem Andreje Babiše na tři reportáže v publicistických pořadech České televize se bude v nejbližších dnech věnovat Etický panel České televize, stížnosti jsou rovněž předloženy k internímu šetření v rámci ČT. Česká televize je připravena podat RRTV řádné vysvětlení a obhájit, že k žádnému porušení zákona nedošlo," řekla ČTK mluvčí televize Alžběta Plívová. Podání vysvětlení je podle ní běžný nástroj, který RRTV využívá pro vyřízení stížností, jež obdrží. Loni a předloni podávala Česká televize vysvětlení asi v 50 případech.

Celé znění RRTV

Z tiskového oznámení RRTV

Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o podání vysvětlení, z jakého důvodu v reportáži „Ministerské počty“, odvysílané v rámci pořadu Reportéři ČT dne 30. ledna 2017 od 21:45 hodin na programu ČT1, došlo k prezentaci situace kolem nákupu korunových dluhopisů Andrejem Babišem způsobem, který mohl vyvolat pochybnosti o nestranném přístupu k osobě respondenta A. Babiše a o objektivitě informování o celé kauze, neboť reportáž zpochybňuje legitimitu nákupu korunových dluhopisů, a přitom se soustředí výhradně na osobu A. Babiše a společnost Agrofert, ačkoli se jedná o hojně využívanou finanční transakci i jinými osobami a subjekty, aniž by jejich postup byl Českou televizí zpochybňován. Reportáž dále jednoznačně evokuje dojem, že k nákupu akcií došlo účelově s cílem vyhnout se placení daní a že společnost Agrofert je protěžována při získávání veřejných zakázek, aniž by reportáž tyto domněnky jakkoli prokázala. Reportáž klade sugestivní řečnické otázky navozující neurčitá podezření směrem k hospodaření A. Babiše a společnosti Agrofert, ale nepřináší k nim konkrétní reakce A. Babiše, nýbrž přináší sestřih obviňujících výroků Babišových odpůrců, k nimž zařazuje spontánní vyjádření Babiše, spíše obecné invektivy směrem k České televizi, což vzbuzuje pochyby, zda šlo autorům reportáže o skutečné informování o podstatě kauzy, nebo o účelové vytvoření negativního obrazu respondenta Babiše. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o podání vysvětlení, z jakého důvodu v reportáži „Voda a víno“, odvysílané v rámci pořadu 168 hodin dne 5. února 2017 od 21:35 hodin na programu ČT1, došlo k prezentaci situace kolem nákupu korunových dluhopisů Andrejem Babišem způsobem, který mohl vyvolat pochybnosti o nestranném přístupu k osobě respondenta A. Babiše a o objektivitě informování o celé kauze, neboť reportáž nepřinesla žádné nové informace, nereflektovala argumenty napadeného aktéra, ačkoli byly v době zpracování reportáže už známé. Reportáž nedala prostor k vyjádření aktérovi, ale naopak pracovala s účelovým sestřihem jeho předchozích vyjádření, sestavených do takového celku, který evokoval dojem jednoznačného provinění A. Babiše. Reportáž účelově pracovala jen s některými aspekty případu, manipulativně vytrhávala vyjádření A. Babiše z kontextu a zařadila je do nového kontextu tak, aby se zdála potvrzovat jeho údajnou vinu, formulovanou moderátorkou v úvodním slovu. Reportáž se nestaví k situaci neutrálně a předjímá údajné provinění aktéra, které nebylo ve skutečnosti dosud nijak věcně prokázáno, ať už v trestně-právní, nebo v etické rovině. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

-mav-