Kampaň pro Potravinářskou komoru zajistí Dorland

úterý, 09. května 2017, 10:58 Aktuality, Reklama MediaGuru

Potravinářská komora České republiky si ve veřejném výběrovém řízení na návrh a zajištění komunikační kampaně zvolila agenturu Dorland. Cílem kampaně je posílit povědomí o režimech jakosti Evropské unie, představovaných značkami Chráněné označení původu (CHOP), Chráněné zeměpisné označení (CHZO) a Zaručená tradiční specialita (ZTS) u spotřebitelů v České republice a na Slovensku.

Kampaň bude probíhat v letech 2018–2021 a její výše zakázky je 89,98 milionů korun. Vyplývá to z informací uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek.

-stk-