Rencar neuspěl se stížností kvůli policejní prohlídce

úterý, 13. června 2017, 11:33 Aktuality, Outdoor MediaGuru

Firmy Europlakat a Rencar neuspěly s ústavní stížností kvůli prohlídce, kterou v jejich pražských sídlech 1. března provedla policie. Prohlídka souvisela s prověřováním smluv a obchodů s Dopravním podnikem hlavního města Prahy. Policisté se zajímali o faktury a účetnictví. Podle ústavních soudců byl příkaz k prohlídce v pořádku, zjistila ČTK z usnesení v soudní databázi.

Ústavní soud stížnost označil za zjevně neopodstatněnou. "Dospěl přitom k závěru, že ústavněprávní deficity v napadeném příkazu neshledává, jelikož má za to, že příkaz byl vydán ze zákonem předvídaných důvodů a současně byl přezkoumatelně odůvodněn," stojí v usnesení.

Firma Rencar, jejímž majoritním akcionářem je Europlakat, měla s DPP od druhé poloviny 90. let dlouholetý kontrakt na provoz reklamy v hromadné dopravě. Nynější vedení dopravního podniku je pokládá za nevýhodný, chce plochy pronajmout někomu jinému. Vzájemné obchodní spory řeší pražské soudy. Smlouvami se ovšem od loňska zabývá také policie.

Rencar

Podle obou firem, které sepsaly ústavní stížnost, prohlídka porušila jejich práva. Policisté prý před tím, než dali impuls k prohlídce, nevyčerpali mírnější způsoby, jak dokumenty získat. Obvodní soud pro Prahu 9 podle stížnosti přijal návrh bez kritického hodnocení a nezabýval se pochybnostmi o důvodnosti, přiměřenosti a nezbytnosti prohlídky.

Podle ústavních soudců z odůvodnění příkazu plyne, že policie prověřuje podezření z podvodu, porušení povinnosti při správě cizího majetku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Chtěla rozkrýt finanční vztahy a toky mezi DPP, Rencarem a Europlakatem.

Požadované dokumenty se policie podle ÚS pokusila nejprve získat prostřednictvím běžné výzvy, ale měla podezření, že účetnictví není kompletní. Rencar v ústavní stížnosti popřel, že by jakékoliv faktury vystavené Europlakatu z účetnictví vyňal.

-čtk-