CSR projekty jsou pro sanaplasmu významné

neděle, 30. července 2017, 09:53 Aktuality, Marketing MediaGuru

CSR projekty společnosti sanaplasma představují klíčovou část sociálních aktivit sanaplasmy v ČR. Firma navíc podporuje kulturu otevřeného zapojení jejích klientů do korporátních CSR aktivit: její klienti mohou navrhnout, jaký projekt firma podpoří. sanaplasma v ČR provozuje devět center na odběr krevní plazmy a patří mezi největší firmy v oboru.

Klíčovým nástrojem, který sanaplasma v ČR používá, je její nadace sanafriends. Do ní mateřská firma vkládá část peněz za každý litr odebrané krevní plazmy a následně jejím prostřednictvím financuje CSR projekty v Česku. „Působíme ve specifickém odvětví, které se dotýká zdravotní péče. Pro naše klienty je velmi důležité, že takto mohou přispět k poskytování kvalitních zdravotních služeb,“ říká jednatel společnosti sanaplasma Frank Matalewski. V České republice nadace sanafriends v roce 2016 podpořila projekty šesti sdružení celkovou částkou převyšující dva miliony korun.

Sanaplasma Center in Pilsen/Plzen
Sanaplasma Center in Pilsen/Plzen

Nadace podporuje především projekty, které mohou pomoci tam, kde dává smysl účinně doplnit péči poskytovanou zdravotním systémem. „Tak jsme se dostali k pomoci lidem se vzácnými chorobami, většinou dětem. Těchto dětí je vždy jen několik – jednotky z desetitisíců - a díky vzácnosti jejich onemocnění není zcela propracovaný systém, jak o ně co nejlépe pečovat. Podporujeme tak spolky pomáhající dětem s hemofilií, mukopolysacharidózou, Williams-Beurenovým syndromem nebo Rettovým syndromem,“ vysvětluje Frank Matalewski.

Projekty sanaplasmy jsou založeny na dlouhodobé spolupráci. Během letošního Dne vzácných onemocnění věnovala sanaplasma mimořádně 200 Kč z každého litru z odebrané plazmy a celkem tak spolupracujícím sdružením přispěla 212 800 Kč. V květnu sanafriends podpořila rekondiční pobyt dvacítky rodin ze spolku Willík, který sdružuje děti s Williams-Beurenovým syndromem. Počátkem června proběhl za podpory sanafriends víkendový rekondiční pobyt opět pro zhruba dvacítku rodin pečujících o děti s mukopolysacharidosou ve Žďáru nad Sázavou. Další podobné akce probíhají i přes léto. V roce 2016 díky iniciativě dárce plazmy Jiřího Kadlece pomohla například HandiCampu pro mladé pacienty s mozkovou obrnou.

-mav-