Asociace AKTV je přidruženým členem Egta

pondělí, 25. září 2017, 15:00 Aktuality, TV MediaGuru

Asociace komerčních televizí (AKTV) se stala novým přidruženým členem Egta.

Asociace komerčních televizí (AKTV), která sdružuje nejvýznamnější provozovatele komerčního televizního vysílání v České republice, se stala novým přidruženým členem Egta, odborné asociace sdružující televizní a rozhlasová medizastupitelství nejen z Evropy, ale i jiných zemí světa. AKTV bude zastupovat Českou republiku spolu se stávajícími členy Egta – televizními skupinami Nova a Prima a také společností Atmedia Group.

Představitelé AKTV, foto: AKTV

Představitelé AKTV, foto: AKTV

Kromě toho se AKTV připojila také ke globální iniciativě The Global TV Group, neoficiálnímu seskupení asociací televizních společností a medizastupitelství v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Střední Americe, které si klade za cíl propagovat televizní vysílání.

Egta nabízí svým členům podporu v oblasti výzkumu, marketingu, networkingu, asistenci při obhajobě zájmů a během vzniku regulačních předpisů. Asociace je organizátorem řady mezinárodních odborných konferencí a seminářů.

-mav-