Česká televize vydává pravidla volebního vysílání

pátek, 08. září 2017, 10:11 Aktuality, TV MediaGuru

Stejně jako v předchozích letech vydává Česká televize nad rámec norem, kterými se řídí, v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Pravidla předvolebního a volebního vysílání. Ta, společně s procedurálními a technickými podmínkami pro spoty, nabývají účinnosti 8. září. K dispozici jsou na webových stránkách ČT.

Hlavním bodem předvolebního vysílání České televize se v období od 15. září do 16. října stane série čtrnácti devadesátiminutových debat s kandidáty politických stran, které se nominovaly na základě průzkumů jejich celostátního volebního potenciálu. Diskuse, jež se zaměří na témata a problémy rezonující dnešní společností, budou na programu ČT24 vysílány vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 20:00 hodin. Prostor dostanou i představitelé stran, které se nedostaly do večerních debat ČT24, a to v pořadu Politické spektrum.

Pořad Události, komentáře nabídne každý všední den rozhovory s lídry všech kandidujících subjektů. Maraton předvolebního vysílání završí v předvečer voleb, ve čtvrtek 19. října, dvouhodinová Superdebata předsedů stran či celostátních lídrů z Kongresového centra v Praze. O výsledcích voleb bude Česká televize tradičně informovat v obsáhlém Volebním studiu, a to v sobotu 21. října. Studio začne v 13:30, tedy půl hodiny před uzavřením volebních místností a skončí po konečném sečtení všech nebo naprosté většiny hlasů. Plné znění Pravidel naleznete zde.

Ceska televize

Volební spoty bude Česká televize na základě zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky vysílat na programu ČT1 a na programu ČT2 v období od 4. října 2017 do 18. října 2017. Pořady kandidujících subjektů budou nasazovány do vysílání v jednotlivých dnech v blocích v pořadí, které bude určeno losováním 27. září.

-mav-