Předběžné opatření: Babiš nesmí pomlouvat Bisony

úterý, 05. září 2017, 16:21 Aktuality, PR MediaGuru

Krajský soud v Praze vydal v pondělí 4. září na návrh PR agentury Bison & Rose předběžné opatření, kterým Andreji Babišovi uložil „povinnost zdržet se tvrzení, kterými by přímo či nepřímo označil žalobce za lobbistickou agenturu, lobbisty, manipulátory, provokatéry, ovlivňovatele či ovladatele České televize, vydavatelství Economia, a.s., Ministerstva vnitra ČR nebo předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky”. Podle PR agentury má předběžné opatření za cíl zabránit bývalému ministru financí zvětšovat agentuře újmu do doby, než o ní pravomocně rozhodne příslušný soud.

Babiš ČTK napsal, že předběžné opatření považuje za nezákonné a bude se proti němu bránit. "Budeme podávat odvolání. Rozhodnutí zasahuje do mého práva na svobodu projevu, není ani řádně odůvodněno," napsal Babiš ČTK v textové zprávě. Vadí mu i to, že se před vydáním předběžného opatření neměl možnost k návrhu na jeho vydání vyjádřit.

Agentura Bison & Rose svým návrhem na vydání předběžného opatření reagovala na výroky, které Andrej Babiš opakovaně pronáší v médiích a na veřejnosti na její adresu. Mezi tyto výroky patří například tvrzení, že Bison & Rose pracuje pro ČSSD či pro její vrcholné představitele, že je „lobbistická“ či že vydělává vysoké částky na zakázkách od klientů ze státní správy či od státem ovládaných firem.

„Ve skutečnosti agentura Bison & Rose nepracuje pro ČSSD, ani pro jinou politickou stranu či hnutí, ani pro žádného aktivního politika,“ uvádí agentura ve své tiskové zprávě a odmítá, že by svým klientům poskytovala služby lobbingu. V souvislosti se zakázkami od klientů ze státní správy či od státem ovládaných firem dodává, že „od doby, kdy se jeden ze společníků Bison & Rose stal poradcem ministra vnitra, nezískala agentura s výjimkou České televize žádnou zakázku od veřejného zadavatele, především proto, že se o ně z vlastního rozhodnutí neuchází“.

Získání zakázky u České televize bylo medializováno v únorovém vydání deníku Mladá fronta Dnes. Před samotným otištěním se Česká televize rozhodla zveřejnit své odpovědi, což zdůvodnila obavami, aby nemusela ze strany deníku mediální skupiny Mafra, jež donedávna Andreji Babišovi patřila, čelit dezinformačnímu textu.

-stk-