Galerie Rudolfinum má novou vizuální identitu

úterý, 14. listopadu 2017, 16:14 Aktuality, Marketing MediaGuru

Galerie Rudolfinum mění vizuální identitu a webové stránky.

Nová vizuální identita Galerie Rudolfinum, foto: Galerie Rudolfinum

Nová vizuální identita Galerie Rudolfinum, foto: Galerie Rudolfinum

Galerie Rudolfinum má od podzimu novou koncepci vizuální identity, jejíž součástí jsou i nové webové stránky. Nově zavedený vizuální styl galerie nadále pracuje s původní značkou, která byla proporčně upravena, aby zajistila jednotnost a rozpoznatelnost všech výstupů galerie.

Již od 90. let používá Galerie Rudolfinum geometrický symbol odvozený z erbu cechu malířů sestávající ze tří rovnostranných trojúhelníků v kruhovém poli doplněný o textové označení instituce. Typografická část značky byla v minulosti upravována vždy podle vizuálního stylu jednotlivých výstav a použité písmo se měnilo v závislosti na podobě dané vizuální kampaně.

Cílem redesignu, jehož se ujala Iveta Bendová s Lukášem Pumprem z plzeňského Studia Petrohrad, proto bylo stanovení základních pravidel a rysů specifického vizuálního jazyka galerie, který by využívání loga sjednotil. V každém vizuálu tak musí být obsažen dominantní symbol kruhu se třemi trojúhelníky, styl byl dále zbaven konstrukčních nepřesností a doplněn o novou typografii

Hlavním požadavkem na nový vizuální styl byla především univerzálnost, ale zároveň dostatečná rozpoznatelnost galerie v prostoru města i v situaci, kdy je hlavní důraz kladen především na rozmanitost výstavního programu. Grafické zpracování jednotlivých výstav nadále zůstává předmětem soutěže, každá výstava tak nese svůj jedinečný vizuální styl.

Nová identita na vizuálech k jednotlivým výstavám, foto: Galerie Rudolfinum

Nová identita na vizuálech k jednotlivým výstavám, foto: Galerie Rudolfinum

Na nové logo navazují také loga edukačního prostoru Artpark a Kina Rudolfinum, které pracují se třemi trojúhelníky, jež jsou v prvním případě zmnoženy do podoby stavebnice nebo redukovány na jediný trojúhelník označující tlačítko Play.

Podoba nového webu Galerie Rudolfinum, foto: Galerie Rudolfinum

Podoba nového webu Galerie Rudolfinum, foto: Galerie Rudolfinum

Spolu s novou vizuální identitou byly vytvořeny také webové stránky ve spolupráci s designérem Teodorikem Menšlem. Důraz je kladen na jasnější navigaci, která má návštěvníkovi usnadnit nalezení důležitých informací pomocí co nejmenšího počtu kroků.

-stk-