Vychází kniha z historie československé reklamy

pondělí, 20. listopadu 2017, 14:15 Aktuality, Reklama MediaGuru

Dušan Pavlů vydává publikaci z dějin československé reklamy, zaměřuje se na Reklamní klub.

Do prodeje jde nová kniha věnující se historii reklamy, jejím autorem je profesor Dušan Pavlů. Kniha nese název Reklub 1927-1949 – Kapitoly z dějin československé reklamy. Vychází v nakladatelství Professional Publishing.

Kniha se u nás poprvé zabývá historií marketingových komunikací v Československu v první polovině minulého století, kdy dominantní místo v této oblasti zaujímal Reklamní klub československý. V osmi kapitolách zachycuje činnost existence Reklubu, jeho úspěchy i problémy, ale především jeho přínos pro vývoj československé reklamy a marketingové komunikace.

Publikace se postupně věnuje zrodu Reklamního klubu československého v roce 1927 (letos v listopadu si připomíná 90. výročí) a mapuje jeho historii do roku 1949. Všímá si prvních českých knih o reklamě a teoretických publikací. Detailně pak popisuje postavení Reklubu ve službách republiky, zabývá se účinností a výnosností reklamy, věnuje se reklamním akcím, agenturám či poradcům a také slovenskému reklamnímu klubu v letech 1946-1949.

Publikace vychází v pevné vazbě v rozsahu 296 stran s barevnou přílohou. Prodejní cena je 388 Kč.

Profesor Dušan Pavlů se ve své kariéře věnuje především otázkám vzniku a vlivu systému marketingové komunikace v komerční i nekomerční sféře na životní styl společnosti. Profesně se také zabývá veletrhy a výstavami. Od roku 1996 je autorem každoročních Analýz českého veletržního a výstavního trhu. Působil jako člen redakční rady časopisu Propagace, Marketing a Komunikace, jako mluvčí několika veletrhů a výstav doma i v zahraničí. Působil na Fakultě multimediálních studií UTB ve Zlíně a na VŠFS v Praze. Od roku 2014 je členem Katedry marketingové komunikace na FMK UCM v Trnavě.

-mav-