Veletrhy Go a Regiontour mění tvář i komunikaci

pondělí, 11. prosince 2017, 11:00 Aktuality, Marketing MediaGuru

Brněnské veletrhy cestovního ruchu přistoupily ke změně celkové koncepce.

Brněnské veletrhy cestovního ruchu Go a Regiontour připravily na rok 2018 zásadní změnu, která se dotýká celkové koncepce, loga i komunikace. „Hlavním cílem tohoto kroku je dosáhnout toho, aby se naše veletrhy staly nosným bodem prezentace incomingové i výjezdové turistiky,“ popsal ředitel veletrhu Miloň Mlčák s tím, že si od změny slibuje také výraznější nárůst návštěvnosti. Ta se v minulých ročnících přesahovala 30 tisíc návštěvníků. 

„Jedním z hlavních bodů nového konceptu veletrhu je ucelená prezentace všech krajů České republiky. To je i cílem intenzivní spolupráce s Asociací krajů ČR, která byla ztvrzena nově podepsanou víceletou smlouvou o spolupráci,“ řekl Miloň Mlčák. Rovněž bude posílena i zahraniční účast – na veletrhu budou zastoupeny téměř všechny kraje Slovenska, prezentováno bude i Maďarsko a příhraniční regiony. 

„Nezbytným předpokladem k úspěchu je nejen komplexnost, ale i obsah doprovodného programu,“ dodal Miloň Mlčák. Veletrhy otevře zahajovací konference na téma „Aktuální podpora cestovního ruchu a jak dále“, na ni navážou jednotlivé odborné panely, které se tematicky dotknou například marketingu v cestovním ruchu, využití nových technologií, certifikace destinačních managementů, systému kvality služeb, nadregionální spolupráce nebo vzdělávání pracovníků. 

Souběžně s veletrhy Go a Regiontour se odehraje cestovatelský festival Go Kamera a festival krajových specialit a regionální potraviny Regfoodfest. 

Změnu koncepce podtrhuje i nový vizuální styl a komunikační kampaň. „Nová kampaň podtrhuje myšlenku posílat tu správnou informaci té správné cílové skupině, proto pracujeme s devíti vizuály, s nimiž chceme cílit na různorodé cílové skupiny,“ vysvětlil Miloň Mlčák. 

Cílem kampaně je vzbudit pozitivní emoce a vyvolat touhu cestovat. Vizuály tak tematicky pokrývají možnosti cestování po Česku i do zahraničí, na vodě, na kole či k moři.

Kampaň bude k vidění v outdooru, nejvíce v Brně a okolí, dále na internetu a sociálních sítích. „Rovněž se komunikace prolne i do samotného veletrhu, a to nejen do plakátů a letáků, ale i do centrálního baru, kde bude možné objednat si drinky inspirované jednotlivými vizuály,“ doplnila Karolína Křenková, tisková mluvčí veletrhu Go a Regiontour. 

Pod novou vizuální identitou i kampaní je podepsána agentura Kreatura. 

-stk-