Coca-Cola se chce zasadit o recyklaci všech svých obalů

středa, 24. ledna 2018, 15:25 Aktuality, Marketing MediaGuru

Coca-Cola se ve své nové globální vizi zaměřuje na udržitelnost. I tak je však kritizována.

Nápojářská společnost Coca-Cola představila svou novou globální vizi nazvanou „World Without Waste“ neboli „Svět bez odpadu“. Jejím cílem je přispět do roku 2030 k odběru a recyklaci stejného množství odpadu, který vyprodukuje. Ke snížení množství odpadu se však nezavázala, což kritizuje například mezinárodní organizace Greenpeace.

„Svět čelí problému s obalovými materiály a stejně jako jiné firmy, neseme i my spoluzodpovědnost za jeho řešení,“ říká k nové vizi generální ředitel společnosti Coca-Cola James Quincey. „Nápojové lahve a plechovky by pro naši planetu neměly znamenat ohrožení. Stejně tak je možné dosáhnout světa neznečištěného odpadky,“ dodává.

Coca-Cola podpoří svůj cíl v průběhu několika let investicemi. Ve své vizi se zavazuje, že do roku 2030 odebere a znovu uvede do oběhu jednu nápojovou lahev nebo plechovku za každý prodaný kus. Dále k podpoře recycklace využije svých marketingových zdrojů a schopností a bude spolupracovat s místními komunitami, partnery v oboru, odběrateli i zákazníky při řešení souvisejících problémů, jako jsou odhozené obaly či znečištění moří.

Součástí plánu je také již probíhající snaha, aby byly všechny obaly nápojů z portfolia společnosti recyklovatelné, ať již prostřednictvím vyššího podílu recyklovaných materiálů, vývoje pryskyřic rostlinného původu, či snižováním množství plastu v každém obalu. Do roku 2030 chce společnost používat lahve s průměrným obsahem recyklovaného materiálu ve výši 50 procent. Celý záměr je přitom založen na předpokladu, že jakkoliv si balené potraviny a nápoje z moderního života odmyslet nelze, podíl těchto obalových materiálů na celkovém objemu odpadu je možné významně snížit.

Po představení své vize sklidila Coca-Cola kritiku ze strany Greenpeace, jež poukazuje na skutečnost, že firma se nesnaží množství odpadu snižovat. Podle údajů nevládní organizace vyprodukuje nápojářský gigant za rok 110 miliard plastových lahví na jedno použití, přičemž toto množství stále roste.

K redukci plastových obalů své privátní značky se zavázal například obchodní řetězec Iceland. Do konce letošního roku zmizí plastová brčka z kavárenského řetězce Costa Coffee či z restaurací Prêt à manger, které působí v sedmi zemích světa.

Na udržitelnost se v poslední době zaměřují i jiné globální společnosti. Mars kupříkladu investuje do své udržitelné strategie miliardu dolarů – snížit chce dopady své výroby na životní prostředí, ale také se zasadit o zlepšení kvality života svých dodavatelů. Na odpady, snižování jejich váhy i recyklaci se zaměřuje také Nestlé, jež se mimo jiné čím dál více soustředí na zdravou rostlinnou stravu.  

-stk-